Weź udział w konkursach świątecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich do udziału w dwóch konkursach świątecznych: na najładniejszą ozdobę piernikową i na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy. Na prace konkursowe czekamy do 16 grudnia br. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 

Celem konkursu „Piernikowe ozdoby świąteczne” jest wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej na terenie województwa, upowszechnienie tradycji pieczenia świątecznych pierników oraz pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej uczestników. Konkurs służy aktywizacji mieszkańców Lubelszczyzny oraz promocji dziedzictwa kulturowego regionu lubelskiego.

 

Praca powinna być wykonana:

  • z ciasta piernikowego,
  • własnoręcznie,
  • z wykorzystaniem naturalnych surowców.

 

Dla laureatów przewidziano nagrody: 30 zestawów promocyjnych składających się z produktów tradycyjnych z województwa lubelskiego o wartości ok. 100 zł.

 

Konkurs „Lubelski stroik świąteczny” ma na celu pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz służy promocji dziedzictwa kulturowego regionu lubelskiego.

Stroiki należy wykonywać z naturalnych materiałów techniką rękodzielniczą.

 

Komisja będzie brała pod uwagę:

  • kreatywność,
  • estetykę,
  • wykorzystanie materiałów naturalnych,
  • precyzję oraz samodzielność wykonania wyrobu.

 

Dla laureatów przewidziano nagrody w postaci: 30 zestawów zawierających lubelskie produkty tradycyjne oraz ekologiczne o wartości 300 zł.

 

W konkursach mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Zgłoszenia do konkursów należy przesyłać do 16 grudnia 2020 r. na adres:

 

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin
(z dopiskiem – w zależności od konkursu: „Piernikowe ozdoby świąteczne” lub: „Lubelski stroik świąteczny”).

 

Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi do dnia 23 grudnia 2020 r.

 

Regulaminy, karty zgłoszenia oraz stosowne oświadczenia i zgody, znajdują się na stronie: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/konkursy-bozonarodzeniowe.