Weź udział w konkursie „Moja przygoda w muzeum”

Muzeum Wsi Lubelskiej zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Konkursie plastycznym  organizowanym przez Muzeum Okręgowe w Toruniu pt. „Moja przygoda w Muzeum” w ramach XLII Międzynarodowych Spotkań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży. Prace można przesyłać do 10 lipca.

Konkurs jest wydarzeniem cyklicznym odbywającym się każdego roku pod innym hasłem. Projekt promuje zagadnienia sztuki, kultury materialnej i muzealnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz motywuje do tworzenia prac na temat wrażeń i odczuć związanych z wizytą w muzeum i obcowaniem z jego zasobami. Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat.
Uczestnicy powinni poznać zbiory określonego muzeum lub galerii. Wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji. Dokonać wyboru, co z obszaru realizacji projektu wywarło na nim największe wrażenie i przedstawić to w swojej wizji artystycznej. Obszarem realizacji projektu mogą być: muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne, a także muzea na otwartym powietrzu oraz galerie sztuki, jak również ekspozycje o charakterze muzealnym prezentowane w innej, niż muzealna, przestrzeni wystawienniczej. Z obszaru realizacji projektu wyłączone są muzea martyrologiczne. Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych, lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury.Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji, którą wymieniono powyżej, jako obszar realizacji projektu.

Prace należy przysyłać do 10 lipca 2020 r. na adres:

MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU
DZIAŁ EDUKACJI
RYNEK STAROMIEJSKI 1
87 – 100 TORUŃ
tel. (056) 66 05 632; fax (056) 622-40-29
www.muzeum.torun.pl; [email protected]

W lipcu obradować będzie Jury – złożone ze specjalistów z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki, które wyłoni laureatów – ok. 150 osób, których prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Spośród tych osób w pięciu kategoriach wiekowych (5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat) oraz kategorii osób z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia) Jurorzy wytypują równorzędne nagrody.

Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na palę podsumowującą projekt (pod koniec października 2020 r.) połączoną z wręczeniem nagród i finisażem wystawy.