Weź udział w konkursie „Strofy Miłości”

Lubartowski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w XV Miejskim Konkursie Recytatorskim „Strofy Miłości”.

Konkurs odbędzie się we wtorek 18 lutego o godz. 9.00 w LOK. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie lub przesłanie Karty Zgłoszenia do Lubartowskiego Ośrodka Kultury, Rynek II 1, 21 – 100 Lubartów, w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego. Celem konkursu jest popularyzacja kultury słowa mówionego, poezji oraz zwrócenie uwagi młodzieży na wartość ponadczasową, jaką jest miłość. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich edycjach konkursu. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych, szkół średnich oraz dorośli. Repertuar składa się dwóch utworów (poetyckich bądź prozy i poezji), przy czym jeden z utworów musi odnosić się do tematyki miłosnej. Do oceny prezentacji powołana zostanie Komisja Konkursowa, które będzie oceniać według następujących kryteriów: dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów), poprawność wymowy; ogólny wyraz artystyczny. Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie LOK lub pod nr tel. 81 855 22.