Weź udział w konsultacjach

Zbieranie uwag i opinii trwa do 7 września 2022 r. W tym czasie aktywna jest również ankieta umożliwiająca poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z kierunkami zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania proponowanego obszaru.

Dodatkowo w dniu 31 sierpnia 2022 r. o godzinie 16 w sali nr 10 Urzędu Miasta Lubartów odbędzie się spotkanie otwarte, w trakcie którego mieszkańcy będą mogli uzyskać więcej informacji na temat projektu uchwały i całego procesu rewitalizacji.

Link do zakladki na stronie Urzędu Miasta Lubartów, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje:

https://www.lubartow.pl/gminny-2022-2030/1-konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji-gminy-miasto-lubartow/