Weź udział w zbiorowej wystawie arTRozmaitości

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie zaprasza mieszkańców powiatu lubartowskiego do udziału w zbiorowej wystawie pod nazwą arTRozmaitości! Placówka czeka na osoby, które tworzą „małe” i „duże” dzieła i rękodzieła plastyczne posiadające walory artystyczne.

PMDK chce poznać i umożliwić prezentację twórczości osobom,  które wykonują ciekawe i niebanalne prace. Mogą to być: rysunki, obrazy, rzeźby, biżuteria, hafty, aplikacje, serwetki, kompozycje florystyczne, ozdoby okazjonalne np. stroiki świąteczne, i inne wytwory plastyczne. Do wystawy jeden autor może zgłosić jedną wybraną przez siebie pracę wraz z opisem: imię i nazwisko, tytuł pracy, technika, telefon kontaktowy, adres e-mail.

Zgłoszone prace będą wystawione w Galeriach PMDK w październiku 2022 r. ( o terminie otwarcia wystawy uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie).

Podczas wernisażu wszyscy autorzy prac otrzymają kupon do głosowania, na „ART-DZIEŁO 2022”. Artyści biorący udział w  wystawie spośród siebie wybiorą najciekawszą pracę i autora, który zostanie nagrodzony pamiątkową statuetką. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i katalogi.

Zainteresowani mogą się zgłosić do PMDK, ul. Słowackiego 7, Lubartów, tel. 81 855 37 86 (organizator- osoba do kontaktu: Katarzyna Grabowska-Pytka). Prace należy składać w terminie od: 25.08 do 20.09.2022 w sekretariacie placówki. Wernisażowi będą towarzyszyć inne wydarzenia artystyczne.