Wiceminister w Jeziorzanach

W ubiegłym tygodniu Szkołę Podstawową w Jeziorzanach odwiedził wiceminister edukacji narodowej Krzysztof Stanowski. Towarzyszyła mu wicewojewoda lubelska Henryka Strojnowska.
Przejmowanie małych szkół wiejskich przez stowarzyszenia jest jedną z alternatyw dla funkcjonowania tych placówek ? to hasło, które przyświecało wizycie w szkole w Jeziorzanach. Przypomnijmy, że w  lipcu tego roku rodzice uczniów z Jeziorzan rozpoczęli działania prowadzące do zarejestrowania stowarzyszenia, które będzie mogło poprowadzić dalej szkołę w Jeziorzanach. Obecnie trwają rozmowy z władzami gminy o funkcjonowaniu szkoły w kolejnych latach. Szkoła w Jeziorzanach od września br. funkcjonuje normalnie. W bieżącym roku do szkoły uczęszcza 43 uczniów. Szkoła liczy 6 oddziałów, pracuje w niej 14 nauczycieli.
Przypomnijmy, że jeszcze niedawno szkoła miała zostać zlikwidowana, a uczniowie przeniesieni do szkoły w Przytocznie. Taką uchwałę podjęła Rada Gminy Jeziorzany. Cała sprawa wywołała duży szum medialny. Z decyzją rady nie zgodzili się rodzice i mieszkańcy Jeziorzan, którzy pomagali w budowie placówki. Pomogły interwencje u Urzędzie Wojewódzki w Lublinie. Wojewoda lubelski 2 lipca br. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Jeziorzany o likwidacji szkoły podstawowej. W ocenie wojewody uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem ustawy o związkach zawodowych.
        KP