Widowisko muzyczne w Kozłówce

8 lutego w sali teatralnej Muzeum Zamoyskich w Kozłówce odbyło się widowisko poetycko-muzyczne „Opowieści wigilijne” przygotowane i wykonane przez wychowanków pracowni teatralnej i muzycznej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie.

Spektakl był oparty o zwycięskie prace literackie dzieci i młodzieży nagrodzone w XXV Powiatowym Konkursie Plastyczno-Literackim.

Po przedstawieniu artyści oraz ich widzowie – dzieci z półkolonii zorganizowanych przez PMDK w Lubartowie, wzięli udział w specjalnym zwiedzaniu pałacu oraz odwiedzili pracownie naukowo-edukacyjne w Oficynie Południowej, gdzie mogli dowiedzieć się, jak wygląda praca muzealnika.

Materiał: Muzeum Zamoyskich