Widowisko na rzecz Klasztoru Ojców Kapucynów – fotorelacja

Widowisko słowno – muzyczne „W drodze” wystawiono 27 listopada w PMDK. Celem wydarzenia, które zainicjowało Stowarzyszenie Alwernia była zbiórka na remont klasztoru Kapucynów.

Na scenie wystąpili lubartowscy artyści muzyczni. Wykonali oni piosenki polskich wykonawców – Maryli Rodowicz, zespołu Raz, Dwa Trzy, czy Wojciecha Młynarskiego. Były też teksty poetyckie wychowanków PMDK.

Podczas wydarzenia można było nabyć prace wychowanków i nauczycieli Art – Chaty oraz PMDK. Dochód zostanie przeznaczony na remont klasztoru Kapucynów.

Do pomocy Ojcom Kapucynom przekonywał obecny podczas widowiska burmistrz Krzysztof Paśnik. Obiecał także podjęcie działań w kierunku wsparcia remontu zabytkowego klasztoru przez miasto Lubartów.

(kw)