„Wieczór z Historią”

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów 18 maja zorganizowano w Lubartowie „Wieczór z Historią”.

Organizatorem wydarzenia było Muzeum Ziemi Lubartowskiej, Muzeum Parafialne oraz Lubartowskie Towarzystwo Regionalne. Miał miejsce koncert uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej w Lubartowie – wystąpiły Kornelia Soszka, Wiktoria Wójcik i Maja Gałązka. Była także prezentacja postaci Gracjana Wereżyńskiego, rejenta lubartowskiego w latach 1866 – 1876, pierwszego regionalisty i autora najstarszej pracy dotyczącej naszego miasta pt. „Historyczne opisanie Miasta Lubartowa”, w której zastosował zapis kronikarski mający cechy gawędy historycznej. Chętni mogli obejrzeć zbiory Muzeum Ziemi Lubartowskiej czy Muzeum Parafialnego, była też okazja odwiedzić salę rycerską Pałacu Sanguszków.

Liczna grupa dzieci i młodzieży uczestniczyła w grze terenowej „Szukamy człowieczka z pałacu”, w której ustalano nazwisko i funkcję  starosty lubartowskiego Adolfa Krauzego. Jak wspomniała Ewa Sędzimierz, dyrektor Muzeum Ziemi Lubartowskiej, ma nadzieję na cykliczne organizowanie tego typu wydarzeń w Lubartowie. Warto podkreślić, że we wszystkich formach „Wieczoru z historią” wzięło udział ponad 400 osób.

Sylwia Cichoń