Wiedzą, jak być bezpiecznym

Konkurs wiedzy prewencyjnej „Jestem bezpieczny” zorganizowano 12 czerwca w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie. W tym roku w etapie powiatowym rywalizowało 10 szkół z okolicznych gmin. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Bychawskiej.

 

Jak co roku turniej organizuje Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie. Jest on skierowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z powiatu, a dotyczy wiedzy z zakresu bezpieczeństwa dziecka, uzależnień i zagrożeń z nimi związanych oraz przepisów ruchu drogowego. W tegorocznej XIX edycji wzięło udział 10 szkół podstawowych: ze Szczerkarkowa, Kolechowic, Abramowa, Poizdowa, Brzostówki, Woli Skromowskiej, Dębicy, Brzeźnicy Bychawskiej, Lubartowa i Samoklęsk. Konkurs składał się z testu wiedzy, prezentacji szkoły i bezpiecznego hasła oraz prezentacji projektu koszulki. Pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy Bychawskiej. Drugie miejsce Szkoła Podstawowa w Samoklęskach, a trzecie przypadło Szkole Podstawowej w Brzostówce. Puchary, dyplomy i upominki laureatom konkursu wręczali komendant policji Andrzej Antoniewski i burmistrz Krzysztof Paśnik.

Sylwia Cichoń

 

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie składa serdeczne podziękowania sponsorom: Urząd Miasta Lubartów; Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych „Betax” Lubartów; Hovet – Lubartów; PHM Polcomm Chlewiska; Zakład Remontowo – Budowlany  Alicja Jedut;  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie; Zakład Handlu Materiałami Budowlanymi Andrzej Kozak; Piekarnia-Cukiernia Szczygiełek Lubartów;  Solbet Lubartów; Luvi Janusz Pożak; Bricho Marche, Eris Partner, Zakład Wyrobów Betonowych Trykacz, Top Drive, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.