Wielki moment „Chopina”

Po UMCS czy Wojskowej Akademii Technicznej, Wydział Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej dołączył do grona partnerów Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie, z którymi placówka z ul. Chopina nawiązała ścisłą współpracę. Stosowne porozumienie zostało podpisane w połowie czerwca. Ze strony lubelskiej uczelni sygnowała je dr hab.  inż. Dorota Wójcicka- Migasiuk, prof. Politechniki Lubelskiej, Dziekan Wydziału Podstaw Techniki. Szkoła z Lubartowa była reprezentowana przez Zbigniewa Sajdę,  p. o. Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Sanguszki w Lubartowie. – To wielki dzień dla naszej szkoły. Bardzo cenimy sobie każdą placówkę, która chce z nami współpracować. W ramach Zespołu Szkół nr 2 funkcjonuje Technikum Informatyczne, więc Politechnika Lubelska jest naturalnym wyborem dla wielu naszych absolwentów. Takie porozumienia jak to, zawarte w czerwcu pomagają budować markę naszej szkoły, która jest w środowisku lokalnym rozpoznawana jako miejsce, gdzie młodzież może w profesjonalny sposób zdobywać olbrzymią wiedzę. Cieszymy się, że lubelskie uczelnie wybierają nas jako swoich partnerów, bo to świadczy o renomie, którą posiadamy również w środowisku akademickim – mówi Zbigniew Sajda, p. o. Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Sanguszki w Lubartowie.

Współpraca szkoły z ul. Chopina oraz Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej obejmuje wspólne przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i promocyjnym, których efektem jest podniesienie jakości kształcenia młodzieży oraz zachęcenie jej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym Politechniki Lubelskiej. Ciekawym elementem jest chociażby możliwość uczestnictwa przez młodych lubartowian w zajęciach odbywających się w murach uczelni. Pracownicy Politechniki będą też pełnić opiekę merytoryczną podczas zmian w programach nauczania oraz przy organizacji konkursów szkolnych.

Kamil Kozioł