Wieści z Kozłówki

Wystawa w galerii OKNA

„Z pałacowej biblioteki” – to tytuł wystawy, która w kwietniu będzie eksponowana w lubelskiej galerii OKNA Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, jako wynik porozumienia o zacieśnianiu współpracy pomiędzy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i lubelską książnicą. Ekspozycja składa się z 18 plansz prezentujących najciekawsze muzealia, gromadzone w zabytkowej bibliotece kozłowieckiej. To starodruki, czasopisma, ekslibrisy, nuty, a także prywatne pamiątki, np. listy i fotografie dawnych mieszkańców Kozłówki.

Z okazji obchodzonego Roku Mapy zaprezentowaliśmy również plany, przewodniki (popularne bedekery) i mapy. Te ostatnie pochodzą z cennego zbioru „Atlas Hommanianus”, wydanego w Norymberdze w latach 1725–1803 w znanej oficynie Homanna i jego spadkobierców. Osobną planszę poświęcono zagadnieniom związanym z konserwacją książek. Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 22 kwietnia o godz. 11.00, przy ul. Peowiaków 12 w Lublinie.

Narysuję Ci bajkę”

1 czerwca na I piętrze Teatralni zespołu pałacowego zostanie otwarta wystawa dawnej ilustracji książek dla dzieci „Narysuję Ci bajkę”. Zgromadzone tu książki pochodzą ze zbiorów biblioteki kozłowieckiej oraz z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie i z kolekcji prywatnej.

Początki literatury tworzonej z myślą o młodych czytelnikach sięgają XVIII w. W pierwszych książkach dla dzieci, w których niewiele było obrazków, ilustracje tworzono tradycyjnymi metodami. Były to akwarele, obrazki temperowe i drzeworyty.

W zbiorach muzealnej biblioteki zabytkowej zachowało się blisko 60 książek dla najmłodszych. Wszystkie są w języku francuskim, a pochodzą z XIX i początków XX w.

Najstarsza książka z kozłowieckiej kolekcji to „Le monde des enfans ou Recueil d’Historiettes orné de gravures et dédié aux bons enfans” (Świat dzieci w zbiorze historyjek ilustrowanych i dedykowanych grzecznym dzieciom), napisana przez Ojca Libberta, wydana w Lipsku w 1820 roku. Należała ona do Wandy z Ossolińskich Potockiej, matki Anieli Zamoyskiej, pierwszej ordynatowej na Kozłówce. Na wystawie znajdzie się też miejsce, w którym najmłodsi turyści będą mogli samodzielnie wykonywać ilustracje do swoich ulubionych bajek. Ekspozycja będzie czynna do 30 października br.12plansza_18_MBP