Wieści z Kozłówki

Rezerwacja on-line

Już wkrótce bilet na wszystkie ekspozycje Muzeum Zamoyskich w Kozłówce będzie można zarezerwować przez internet. Obecnie trwają ostatnie testy programu, umożliwiającego zakup biletów w terminie dowolnie wybranym przez turystów. Wprowadzenie systemu było możliwe dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Pieniądze pochodziły z programu „Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury”. Planowany koszt zadania przekroczył 200 tysięcy złotych. Połowę tej sumy stanowiła rządowa dotacja. Pienirozeądze zostały przeznaczone na zakup sprzętu i oprogramowania m.in.  dedykowanego systemu rezerwacji, sprzedaży i kontroli biletów wstępu. W kasie muzealnej już pojawiła się tablica świetlna, na której są zamieszczane informacje  o możliwościach zwiedzania w danym dniu.

Kozłówka za darmo do 30 listopada

Do 30 listopada wstęp do pałacowych wnętrz jest wolny. Z zaproszenia mogą skorzystać zarówno grupy zorganizowane, jak również turyści indywidualni. Uczniowie okolicznych szkół (powyżej 10-u osób) zwiedzają pałac w towarzystwie przewodników. Turyści indywidualni mogą się wybrać na wycieczkę samodzielnie. W listopadzie Muzeum Zamoyskich jest czynne od wtorku do niedzieli, w godzinach od 10.00 do 15.00.

Socrealistycznie w Kaliszu

Od 6 grudnia w Ośrodku Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu można oglądać wystawę ze zbiorów Galerii Realizmu Socjalistycznego Muzeum Zamoyskich. Są to rysunki Stefana Żechowskiego i Tadeusza Kulisiewicza, plakaty propagandowe z początku lat 50. XX wieku oraz cztery obrazy, powstałe w okresie obowiązującej w sztuce polskiej tzw. „doktryny realizmu socjalistycznego”. Interesujące są „nastrojowe” rysunki Stefana Żechowskiego z roku 1952, poświęcone przemianom gospodarczym na polskiej wsi. Drugim ciekawym artystą jest, związany z Kaliszem, Tadeusz Kulisiewicz i jego rysunki z cyklu „Żołnierze Rewolucji i Pokoju” z 1951 roku. Prace odnoszą się do wydarzeń wojny domowej w Hiszpanii (1936-39) oraz konfliktu koreańskiego (1950-53).

Kozłówka w Lublinie

Do 22 grudnia w filii numer 35 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie (ul. Bursztynowa 20) będzie prezentowana wystawa „Kozłówka – Pomnik Historii”. Ekspozycja składa się z blisko 20-u plansz, prezentujących historię pałacu, jego właścicieli, a także losy działającego tu muzeum. Uroczystemu otwarciu wystawy towarzyszyły spotkania: z seniorami i uczniami pobliskiej szkoły podstawowej. Starsi – wysłuchali prelekcji multimedialnej, dopełniającej wystawę. Młodsi uczestniczyli w lekcji genealogii, oglądali film o Muzeum Zamoyskich, a także walczyli o „tytuł ordynata” w specjalnie przygotowanej grze planszowej.

 

foto:P.Opolski