Wieści z sesji

Podczas sesji Rady Miasta Lubartów 10 maja radni wyrazili zgodę na przystąpienie Gminy Miasto Lubartów do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Lubartów i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego LOM. Dzięki temu będzie możliwa  realizacja kolejnych ważnych inwestycji dla mieszkańców Lubartowa. Ponadto Rada Miasta zdecydowała  o rozpoczęciu prac związanych z opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Miasta Lubartów na lata 2021-2035.