Wigilijnie w Związku Emerytów

Zarząd lubartowskiego oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 12 grudnia zorganizował spotkanie opłatkowe. Wzięła w nim udział liczna grupa seniorów z Lubartowa i okolic, dla których przygotowano poczęstunek i występy artystyczne.

W spotkaniu w sali widowiskowej spółdzielni uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Burmistrza miasta Krzysztofa Paśnika reprezentował Artur Kuśmierzak, pełnomocnik ds. seniorów, który przekazał życzenia świąteczne dla zebranych.

Odmówiona została modlitwa i podzielono się opłatkiem. W części artystycznej wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Lubartowie, przedstawiając jasełka. Kolędy zaśpiewał zespół wokalny z Klubu Senior + działający w LOK pod kierunkiem Jolanty Antos.

Sylwia Cichoń