Wiktoria Pacek laureatką konkursu historycznego

Wiktoria Pacek z klasy Ib Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie została laureatką etapu wojewódzkiego XIX Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 19391945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej.

losy_żółnierza_główne

Wiktoria znalazła się w gronie 11 najlepszych gimnazjalistów województwa lubelskiego zajmując V miejsce w III etapie konkursu. Należy nadmienić, iż była jedyną dziewczyną wśród młodych znawców losów żołnierza i dziejów oręża polskiego. Wykazała się szeroką wiedzą w zakresie historii Polski i historii powszechnej oraz dziejów oręża polskiego w latach 1939-1945 z uwzględnieniem znajomości broni, architektury obronnej, literatury, malarstwa batalistycznego i portretowego, muzyki i pieśni, tekstów źródłowych, topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki i falerystyki formacji wojskowych oraz sylwetek dowódców. Zakres tematyczny konkursu w całości wykraczał poza podstawę programową nauczania historii w gimnazjum.

Organizatorem Konkursu, który odbył się 2 kwietnia w Klubie Brygady Wielonarodowej w Lublinie (Dom Żołnierza im. Marszałka J. Piłsudskiego), był Mazowiecki Kurator Oświaty działający w porozumieniu z Lubelskim Kuratorem Oświaty.

Patronat nad konkursem sprawowali: Minister Obrony Narodowej, Minister Edukacji Narodowej, Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Porozumienie Organizacji Kombatanckich Płocka oraz Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Wiktorii gratulujemy zwycięstwa i życzymy w kolejnych latach sukcesów.

Barbara Kukier