Wiosenne Marsze na Orientację z Azymutem

W pierwszym dniu wiosny, czyli 21 marca, SKKT „Azymut” z II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie zorganizował X edycję Wiosennych Marszów na Orientację. Celem tej popularnej wśród młodzieży imprezy jest doskonalenie umiejętności orientacji w terenie oraz popularyzacja zdrowego stylu życia.

W zabawie wzięło udział 120 uczestników z lubartowskich szkół: Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie z opiekunem Moniką Jarosz, Szkoły Umiejętności z Elizą Gajownik, Szkoły Podstawowej nr 3 z opiekunami: Urszulą Żurawską i Sławomirem Zdunkiem, Szkoły Podstawowej nr 4 z Rafałem Pietruszką i II LO z Katarzyną Płaszczewską i Łukaszem Wasylukiem. Budowniczymi tras poszczególnych kategorii byli: Weronika Goździcka, Paula Widyńska, Julia Wójcik i Maciej Gątarski z klasy II g oraz Mikołaj Turowski z klasy II e. Baza imprezy mieściła się w II LO w Lubartowie, gdzie o godz. 8.00 rozpoczęło się szkolenie dla początkujących. Przybyłych do naszej szkoły gości powitała Dyrektor Halina Zdunek i oficjalnie rozpoczęła wiosenne zmagania. Po godzinie 9.00 szkołę opuściły pierwsze drużyny – zaopatrzone w napoje i drożdżówki, z mapami oraz kartami startowymi w rękach, rozpoczęły przygodę w terenie.

Marsze podzielone zostały na trzy kategorie wiekowe. Kategoria TD liczyła 1,5 km i polegała na odnalezieniu pięciu punktów kontrolnych oraz wykonaniu dwóch zadań. W tej grupie I miejsce zajęli: Bartosz Włosek, Mikołaj Serwin, Sylwester Misiura z SP 3, II miejsce – Rafał Nadolny, Bartosz Libera z SP 3, III miejsce – Oliwia Lazorczyk, Alicja Serwin, Lena Maluga z SP 3. W kategorii TM uczniowie musieli pokonać trasę liczącą 2,5 km, odnaleźć osiem PK oraz wykonać dwa zadania. Oto wyniki rywalizacji: I miejsce – Julia Dunda, Kacper Kołodziej, Kacper Wolniak z SP 4, II miejsce – Kacper Guz, Przemysław Piskorski z SP 4, III miejsce – Magdalena Białek, Paulina Pacek z SP 3. Kategoria TJ, czyli dla najstarszych uczestników marszów, liczyła 3,5 km, do odnalezienia było 9 PK, a do wykonania 3 zadania dodatkowe. W tym przedziale I miejsce wywalczyli Dominik Capała, Kacper Michalik i Łukasz Osior z II LO, II miejsce zajęli Paulina Ligęza, Jakub Kubicki, Patryk Sowa z ZS nr 2, III miejsce – Aleksandra Kubik, Aleksandra Paśnik, Inga Łuczkowska z II LO.

Po zakończonej rywalizacji organizatorzy ogłosili wyniki gry i wręczyli nagrody zwycięzcom w poszczególnych kategoriach. Medale zostały wręczone przez Dyrektor II LO – Halinę Zdunek, zaś nagrody przez opiekunów SKKT „Azymut” – Katarzynę Płaszczewską i Łukasza Wasyluka.

W imieniu wszystkich uczestników tej wiosennej imprezy dziękujemy organizatorom za kolejną edycję Marszów na Orientację, a Komisji InO – za czuwanie nad prawidłowym przebiegiem marszów. Wszystkim gościom, którzy odwiedzili nasze liceum, dziękujemy za wspólną zabawę i zdrową rywalizację.

Wszystkim drużynom gratulujemy dotarcia na metę i już dziś zapraszamy na Nocne Marsze, które odbędą się w dniach 5-6 kwietnia na terenie Zawieprzyc.

II LO

Hisilicon Balong
Hisilicon Balong
Hisilicon Balong
Hisilicon Balong
Hisilicon Balong
Hisilicon Balong