Wiosna ze SCENĄ 44 z II LO

Przyszła wiosna, a wraz z nią premiery, nad którymi SCENA44 pracowała bardzo intensywnie przez długie zimowe miesiące. Najpierw 19. marca na Ogólnopolskim Przeglądzie Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare’a w Języku Angielskim wystawiliśmy spektakl „Makbet Redivivus”, a niecały tydzień później 23. marca w Lubartowskim Ośrodku Kultury przedstawienie pt. „Wojna nie ma w sobie nic z teatru”.

Przegląd Szekspirowski na stałe wpisany jest w harmonogram działań uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja z Lubartowa. W zasadzie od samego początku istnienia Festiwalu, co roku młodzież przygotowuje inscenizacje, które zawsze bardzo życzliwie przyjmowane są przez Publiczność i Jury Festiwalu. Wielokrotnie aktorzy z Lubartowa zdobywali wyróżnienia indywidualne i zespołowe, byli nagradzani za pomysły inscenizacyjne, posługiwanie się językiem Mistrza ze Stratfordu oraz plakaty, które zyskiwały zainteresowanie członków komisji konkursowej. Trzykrotnie także uczniowie II LO zdobyli Grand Prix Przeglądu. Chyba niewiele jest szkół w Polsce, które mogą poszczycić się podobnymi osiągnięciami. Grupą od zawsze opiekowała się Pani Barbara Gałka, nieco później dołączył Pan Rafał Wrotkowski. Trudno uwierzyć, ale w ciągu tych lat w Przeglądzie wystąpiło ponad 100. uczniów z Lubartowa, którzy do dzisiaj wspominają z olbrzymim sentymentem swój udział w Przeglądzie.

Także w tym roku spektakl SCENY44 został doceniony. Grupa w składzie: Makbet – Zofia Zegar, Lady Makbet – Melania Słowikowska, Odźwierny – Martyna Hulajko, Lekarz – Nadia Skrzypiec, Wiedźmy – Monika Mitura, Aleksandra Wierzchoń, Iga Szczepańska oraz: Amelia Kowalska, Jagoda Wójtowicz, Małgorzata Urban, Franciszek Rodak otrzymała za swoje przedstawienie wyróżnienie zespołowe. Warto też nadmienić, że plakat inscenizacji przygotowała jedna z uczennic II LO Weronika Daniewska.

Kolejny spektakl pt. „Wojna nie ma w sobie nic z teatru”, oparty na prozie Swietłany Aleksijewicz, przygotowany został w ramach polsko – węgierskiej wymiany młodzieży. Prace nad nim rozpoczęto już w listopadzie 2022 roku podczas wyjazdu grupy do Koszeg na Węgrzech, gdzie doszło do pierwszego spotkania obu zespołów. W minionym tygodniu młodzież z Węgier zawitała do Lubartowa i na bazie przygotowanych wcześniej materiałów powstało widowisko teatralne, które w czwartek mogła podziwiać licznie zebrana lubartowska publiczność.

Spektakl w specyficzny sposób prezentuje to, jak wojnę widzą kobiety. Aleksijewicz daje opowiadać swoim bohaterkom, bo jak mówi: o wojnie zazwyczaj pisali mężczyźni i o mężczyznach. Wszystko, co wiemy o wojnie, powiedział nam „męski głos”. Wszyscy tkwimy w niewoli „męskich” wyobrażeń i „męskich” słów. Kobiety milczą. Jeśli nagle zaczynają mówić, to opowiadają nie o swojej wojnie, ale o cudzej. Innej. Dostosowują się do męskiego szablonu. Przedstawienie SCENY44 zrywa właśnie z tym męskim punktem widzenia, bazuje na kobiecej perspektywie, a może…? A może staje się czymś więcej niż jedynie opowieścią o udziale kobiet w wielkich wojnach prowadzonych przez mężczyzn, jest metaforyczną historią o codziennych „wojnach w prostych sprawach”, które toczą kobiety każdego dnia na całym tym męskim „najlepszym” ze światów?

W spektaklu wziął udział prawie cały zespół SCENY44: Marika Kapciak, Ola Wierzchoń, Polina Randiuk, Weronika Hrabowska, Milena Borzęcka, Wiktoria Ondra, Aleksandra Sabat, Zuzia Gruda, Małgosia Urban, Karolina Markiewicz, Hania Mysiakowska, Iga Szczepańska, Monika Mitura, Ola Szwajgier, Sara Bartkowicz, Oliwia Mazurek, Karolina Lipka, Melania Słowikowska, Jagoda Wójtowicz, Kacper Zagajski, Wiktor Opolski, Maciek Ciołecki, Franek Rodak oraz grupa czternastu uczniów z Węgier! Scenariusz napisał i całość ogarnął Rafał Wrotkowski. SCENA44 bardzo mocno dziękuje też Pani Małgorzacie Machnikowskiej, Lenie Mitruk oraz Panu Łukaszowi Studzińskiemu za pomoc w realizacji widowiska!

Warto na koniec wspomnieć, że spektakl, już bez udziału grupy węgierskiej, będzie można zobaczyć w piątek 31. Marca o godzinie 17:00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru na wieczorku zatytułowanym „Dwa teatry”. Serdecznie zapraszamy!

2 LO

fot. Malwina Sidor