Wizyta podchorążych WAT w II LO

11 marca w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie odbyło się spotkanie uczniów z podchorążymi z Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Wojskowi zaprezentowali uczniom klas matematyczno-fizycznych ofertę dydaktyczną WAT-u, omówili specyfikę kształcenia się na tej uczelni i wynikającego z tego możliwości. Przedstawili także warunki, jakie powinien spełniać kandydat na studenta WAT-u . Zainteresowani mogli obejrzeć prezentację oraz skorzystać z ulotek i folderów promocyjnych.

Oprócz wysłuchania części oficjalnej, podczas której uczniowie dowiedzieli się o kierunkach i wymaganiach wobec kandydatów, młodzież miała także możliwość indywidualnej rozmowy z podchorążymi, którzy dzielili się własnymi doświadczeniami i opowiadali o dniu codziennym w Akademii, co spotkało się z dużym zainteresowaniem.

Wojskowa Akademia Techniczna jest uczelnią publiczną, politechniczną i prowadzi kształcenie na studiach wojskowych i cywilnych. W listopadzie 2017 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną a Gminą Miasto Lubartów oraz II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie. Od tego czasu wzajemne kontakty między instytucjami zwiększyły się w zakresie wspierania przedsięwzięć służących popularyzacji nauki, prowadzenia pokazowych zajęć dydaktycznych oraz promowania WAT-u i jego oferty dydaktycznej wśród uczniów II LO oraz w środowisku lokalnym.

II LO