„Włączone”. Działania projektowe Stowarzyszenia „Dla Ziemi”

Kwiecień zaowocował kolejnymi działaniami, które powstały w ramach projektu „Włączone”. Tym razem organizacja zaprasza do wsłuchania reportażu radiowego i lektury broszury informacyjnej. Liderem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, a wszystko to jest możliwe dzięki Programowi Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

W ramach projektu zaplanowane zostało stworzenie Kobiecego Kolektywu. W jego miały wejść kobiety z terenów wiejskich oraz te, które doświadczyły migracji – musiały opuścić swój dom i w zupełnie obcym dla siebie miejscu rozpocząć nowe życie. 

To nie był pomysł, który przygotowałyśmy na potrzeby projektu, ale długotrwały proces, który rozpoczął się na długo przed aplikacją o środki – podkreśla Ewa Kozdraj, prezeska Stowarzyszenia „Dla Ziemi”. 

Dzięki wcześniejszej pracy, a także przemyślanym etapom poprzedzającym rozpoczęcie tej inicjatywy, udało się nam doprowadzić do tego, że Kolektyw „Włączone” to nie tylko projektowe działanie, ale coś więcej. To grupa kobiet, która jest dla siebie wsparciem i inspiracją – dodaje Elżbieta Rojek z zarządu organizacji. 

I właśnie o tym opowiada reportaż radiowy „Życie po prostu jest …”. Jego autorką jest uznana dziennikarka Radia Lublin Agnieszka Czyżewska-Jacquemet, a materiał jest dostępny na platformie Spotify.

O tym jak tworzyć międzykulturowe sojusze można także przeczytać w wydanej przez stowarzyszenie broszurze informacyjnej pt. „Jak działać wspólnie? Modele współdziałania wypracowane przez Stowarzyszenie „Dla Ziemi” i organizacje sojusznicze”. 

W publikacji, oprócz drogi do stworzenia kolektywu, opisałyśmy również nasz pomysł na indywidualne wsparcie edukacyjne dzieci mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców w Łukowie – mówi Magdalena Kawa, redaktorka broszury. 

Wszystko rozpoczęło się w trakcie pandemii, kiedy zgłosiła się do nas wolontariuszka – prof. Małgorzata Pamuła-Behrens z Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Oferowała swoją pomoc w nauce dzieciom mieszkającym w ośrodku – przypomina Ewa Kozdraj. 

Po pewnym czasie doszło do nawiązania formalnego partnerstwa. W ramach współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Uczelnią, osoby studiujące na kierunku filologia polska przygotowujące się do nauczania języka polskiego jako obcego, odbywają praktyki studenckie, pracując z uczniami i uczennicami cudzoziemskimi. Każde dziecko w wieku szkolnym mieszkające w łukowskim ośrodku otrzymuje indywidualne wsparcie w nauce. 

W tym momencie to jedyna taka inicjatywa w Polsce, ale mamy nadzieję, że opisany model będzie mógł być powielany także w innych ośrodkach przez, podobne do naszej, organizacje we współpracy z kolejnymi uniwersytetami – zachęca Elżbieta Rojek. 

Publikacja ukazała się w formie elektronicznej i jest dostępna na stronie Stowarzyszenia. W tym samym miejscu można pobrać broszurę w innych wersjach językowych: ukraińskim, rosyjskim i angielskim. 

Zarówno reportaż radiowy, jak i broszura informacyjna są częścią projektu „Włączone”. Więcej

Liderem projektu jest Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, jest on realizowany w partnerstwie z Gminną Biblioteką i Domem Kultury w Łaziskach oraz norweską spółdzielnią socjalną Vintage Baby. 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

M. Kawa