Władze miasta i regionaliści uczcili pamięć powstańców styczniowych

W 161 – ta rocznicę wybuchu powstania styczniowego władze miasta oraz przedstawiciele Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego złożyli kwiaty na grobach powstańców styczniowych spoczywających na lubartowskim cmentarzu parafialnym.

W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. na ziemiach polskich rozpoczęło się kolejne już powstanie zbrojne. Do historii przeszło jako Powstanie Styczniowe, najdłuższy i najkrwawszy niepodległościowy zryw Polaków. Lubartów był jedną z kilkudziesięciu miejscowości Królestwa, w których w tę noc styczniową chwycono za broń. Była to jedna z pierwszych walk stoczonych w Powstaniu. Kilkuset spiskowców z Lublina oraz miejscowych z Kamionki i Kozłówki, uzbrojonych głównie w osadzone na sztorc kosy i okute drągi uderzyła na park artyleryjski w Skrobowie.

W przestrzeni miejskiej odszukać możemy pojedyncze świadectwa dawnych wydarzeń. Najważniejszym jest cmentarz parafialny w Lubartowie powstały w początkach XIX wieku.

W najstarszej części cmentarza (sektory I, IV) spoczywają między innymi: Franciszek Maksymowicz, podoficer 1 pułku ułanów polskich, Michał Głowacki major wojska polskiego (zmarł 9.09 1863 r.), oraz weterani powstania zmarli w latach 20. XX wieku: Stanisław Fijałkowski i Józef Parol.

W pobliżu głównej bramie cmentarnej usytuowano mogiłę zbiorową. Jest to pomnik – krzyż z napisem Bohaterom poległym w walce o niepodległość w latach 1831 i 1863. W grobie tym spoczywa 5 konspiratorów poległych w walkach z oddziałami pułku wołogodzkiego mjr Tura pod Lubartowem 22/23 stycznia 1863 r.

Druga mogiła zbiorowa usytuowana przy tej samej alejce w sektorze III to pomnik z napisem : Tu leżą prochy powstańców z 1863 r. z oddziałów Lewandowskiego i Bogdanowicza. Spoczęli tu nieznani z nazwiska powstańcy z okolic Lubartowa, walczący w oddziałach Kazimierza Bogdanowicza i Walentego Lewandowskiego. Polegli w walkach na terenie woj. lubelskiego i zapewne zostali sprowadzeni przez rodziny i pogrzebani na cmentarzu lubartowskim.

W ubiegłym roku z inicjatywy Miasta Lubartów pomnik został odnowiony.

(kw)