Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę komendy straży pożarnej

Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie miała miejsce 6 września.

Akt erekcyjny wmurowali: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sylwester Tułajew, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Robert Jedut – przedstawiciel generalnego wykonawcy oraz Komendant Powiatowy PSP w Lubartowie Tomasz Podkański. Poświęcony został przez  ks. kanonika  Stanisława Rząsę – kapelana lubartowskich strażaków.

 W apelu uczestniczyli m.in: Artur Soboń – sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,

Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie, starosta Ewa Zybała, burmistrz Krzysztof Paśnik, Andrzej Antoniewski – Komendant Powiatowy Policji w Lubartowie.

Przypominamy, że nowa siedziba  Komendy Powiatowej będzie przy ulicy Generała Kleeberga. Powstanie w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020″. K oszt inwestycji to niespełna 20 mln zł. Wybudowany zostanie budynek główny Komendy Powiatowej  o powierzchni około 2300 m2, baza magazynowa kontenerów wymiennych o powierzchni około 500 m2, boisko wielofunkcyjne oraz wspinalnia.

Sylwia Cichoń

foto: Radek Ozonek