WOLONTARIAT: „Wolontariat motorem fundraisingu”

certyfikatLOW czwartek 12 oraz piątek 13 grudnia dwudziestu jeden uczniów z ZS nr 2 w Lubartowie wzięło udział w szkoleniu na temat „Wolontariat motorem fundraisingu”, które zostało zorganizowane przez fundację WSOLA POMOST w Radomiu w ramach realizacji projektu Forum Rozwoju Aktywności Obywatelskiej. Szkolenie miało na celu promocję wolontariatu oraz przekazanie praktycznej wiedzy na temat organizowania pracy wolontariuszy i pozyskiwania środków na realizację celów społecznych. Projekt był współfinansowany przez Szwajcarię tytułem szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

M. Firlej