Wolontariusze z RCEZ z odwiedzinami w Klubie Senior+

Wolontariusze z RCEZ wraz opiekunem Jackiem Bednarskim przygotowali świąteczne upominki dla seniorów i spotkali się z nimi w miłej przedświątecznej atmosferze.

„Lubartowskie centrum wolontariatu młodzieżowego – Po SĄSIEDZKU” – to projekt realizowany przez lubartowskie stowarzyszenie „Sąsiedzi”.

W ramach jego realizacji 21 grudnia odbyło się spotkanie wolontariuszy z RCEZ z seniorami z Klubu SENIOR+, który działa w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Jego koordynatorką jest Anna Borzęcka. Młodzież wręczyła seniorom podarunki, był także poczęstunek, rozmowy i wspólne śpiewanie kolęd.

Głównym założeniem projektu stowarzyszenia „Sąsiedzi” jest stworzenie przyjaznej przestrzeni integrującej, aktywizującej, angażującej i edukującej lubartowską młodzież w lokalne życie społeczne, publiczne i szeroko rozumiany wolontariat poprzez stworzenie „Lubartowskiego centrum wolontariatu młodzieżowego – Po SĄSIEDZKU” przy REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LUBARTOWIE – największej powiatowej placówce oświatowej.
Główna idea przewodnia projektu brzmi: „Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować społeczeństwa bardziej demokratyczne, bardziej solidarne i bardziej dostatnie.” ( słowa z Preambuły Europejskiej Karty Uczestnictwa Młodych Ludzi w Życiu Lokalnym i Regionalnym).
– Właśnie taka myśl przewodzi naszym działaniom podejmowanym w przedmiotowym projekcie, tylko w wymiarze naszej małej lokalnej ojczyzny – Lubartowie i powiecie lubartowskim. Podejmując partnerstwo na rzecz zwiększenia obecności organizacji młodzieżowych w lubartowskim życiu publicznym w działaniach dotyczących edukacji obywatelskiej chcemy zwiększyć zaangażowanie lokalnej młodzieży w różne formy aktywności – informują koordynatorzy projektu. – Projekt wpisuje się w założenia Programu Fundusz Młodzieżowy i cel główny jakim jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne przez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne – dodają.

Projekt jest dofinansowany z Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 z Priorytetu 2. Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym.

(kw)