Wręczono brązowe Krzyże Zasługi Prezydenta RP

Trzech członków stowarzyszenia „Sąsiedzi”, które działa w naszym mieście już 10 lat zostało odznaczonych brązowym Krzyżem Zasługi nadawanym przez Prezydenta RP. Wręczono je podczas pikniku rodzinnego 20 sierpnia.

Brązowy Krzyż Zasługi na wniosek burmistrza Krzysztofa Paśnika otrzymali: Jacek Bednarski, Marek Sidor i Marek Szymczak.

Jacek Bednarski – aktywny społecznik, pomysłodawca i współzałożyciel Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, którego celem jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz m.in. kultury, sportu i rekreacji oraz działalności charytatywnej. Od 2008 r. organizuje w okresie wakacyjnym Turnieje Dzikich Drużyn w Piłkę Nożną, a od 2010 r. corocznie z własnych środków Wigilię pod chmurką przygotowując i serwując około 500 posiłków dla potrzebujących mieszkańców Lubartowa. Wraz ze Stowarzyszeniem Sąsiedzi od 2015 r. prowadzi akcję pt. „Sąsiedzi na Sygnale”, podczas której przeprowadzane są szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach powiatu lubartowskiego. Jest wolontariuszem akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę i Polskiego Czerwonego Krzyża. Założył Szkolne Koło PCK w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Wraz z młodzieżą pomaga osobom starszym i potrzebującym. Od trzech lat jest organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Akordeonistów na terenie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. W 2018 r. z jego inicjatywy  Stowarzyszenie Sąsiedzi wraz z Marszałkiem Województwa Lubelskiego i Spółdzielnią Mieszkaniową w Lubartowie wydało książkę lokalnego regionalisty i społecznika Pana Wojciecha Charlińskiego „Lubartowskie ścieżki czasu”. W czerwcu 2019 r. brał czynny udział jako wolontariusz w organizacji VII Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin w Lubartowie.

 

 

Marek Sidor – lekarz z powołania i oddany społecznik. Jest pomysłodawcą i współzałożycielem w 2008 r. Stowarzyszenia Sąsiedzi. Podczas organizowanych od 2008 r. przez Stowarzyszenie Turnieju Dzikich Drużyn w Piłce Nożnej zajmuje się fachową pomocą i zabezpieczeniem medycznym tych imprez. Od 2010 r. corocznie  z wielkim zapałem angażuje się w pomoc najuboższym mieszkańcom miasta przy organizacji wigilii pod chmurką w Lubartowie dla mieszkańców Miasta Lubartów. Wraz ze Stowarzyszeniem Sąsiedzi od 2015 r. prowadzi akcję pt. „Sąsiedzi na Sygnale”, podczas której przeprowadzane są szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Na sprzęcie zakupionym przez Stowarzyszenie Sąsiedzi w szkołach powiatu lubartowskiego przeszkolił ponad 1500 uczniów i nauczycieli. Jako członek i Skarbnik Lubartowskiego Bractwa Św. Huberta  brał czynny udział przy budowie ścieżki przyrodniczo-ekologicznej na terenie wydzierżawionym od Gminy Kamionka, gdzie odbywają się prelekcje, pokazy i szkolenia dla młodzieży powiatu lubartowskiego. Od 2014 r. jest wolontariuszem akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Corocznie wspiera i bierze udział w zbiórkach darów dla potrzebujących rodzin z Lubartowa i okolic. Marek Sidor wraz z Klubem Krwiodawców przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Lublinie, w którym działa od 2015 r. corocznie organizuje w województwie lubelskim „Białe Niedziele”, podczas których jako lekarz specjalista udzielał pacjentom licznych porad i konsultacji. W latach 2014 – 2019 współorganizował i brał czynny udział w „Białych Niedzielach” podczas których w przenośnych punktach krwiodawstwa zbierana była krew, udzielane porady przez lekarzy specjalistów, a także porady prawne i pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej. Pomaga i służy opieką medyczną w organizowaniu akcji pod nazwą „Lis czyści las”, podczas której wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Katarzynie w Gminie Kamionka sprzątane są okoliczne lasy, a dzieci uczone są jak selektywnie i ekologicznie zbierać śmieci. Od 2015 r. w kwietniu uczestniczy wraz z Puławskim Klubem Kół Łowieckich oraz dziećmi ze szkół podstawowych z Puław w sadzeniu lasów w Nadleśnictwie Puławy. W 2017 r. pomagał w organizacji wystawy i pikniku z okazji święta Parków Krajobrazowych Lubelszczyzny w Kozłówce.

 

Marek Szymczak – aktywny społecznik, członek i wiceprezes Stowarzyszenia Sąsiedzi. Od 2009 r.  w okresie wakacyjnym zajmuje się fachową pomocą i zabezpieczeniem medycznym przy organizacji Turnieju Dzikich Drużyn w Piłkę Nożną. Od 2010 r. corocznie  z wielkim zaangażowaniem włącza się w organizację wigilii pod chmurką w Lubartowie. Jest pomysłodawcą i wykonawcą szczytnej akcji „Sąsiedzi na Sygnale”. Stowarzyszenie Sąsiedzi zakupiło dwa skutery i zorganizowało w latach 2015 – 2018 nad jeziorem Firlej wakacyjne patrole pierwszej pomocy, a także fantomy do pokazów pierwszej pomocy, z którymi zorganizowano w szkołach powiatu lubartowskiego pokazy i szkolenia z pierwszej pomocy przedlekarskiej. Marek Szymczak zawodowo jest ratownikiem, w latach 2015 – 2019 przeprowadzał szkolenia i pokazy ratownictwa medycznego w szkołach i przedszkolach w Lubartowie, Nowodworze, Kamionce, Górce Lubartowskiej, Sernikach, Michowie, Katarzynie, Samoklęskach, Skrobowie i Mieczysławce, co w sumie daje ok. 1500 przeszkolonych osób. Prowadzi szkolenia i pokazy ratownictwa oraz zabezpiecza wszystkie imprezy i przedsięwzięcia organizowane zarówno przez Stowarzyszenie Sąsiedzi jak i inne zaprzyjaźnione organizacje i stowarzyszenia działające w Lubartowie i okolicy. Jako instruktor i organizator Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w latach 2014-2019 aktywnie uczestniczył w konkursach mających na celu popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów z zakresu ruchu drogowego oraz propagowanie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jest instruktorem w PZMOT Oddział Lublin, gdzie szkoli jak nieść pierwszą pomoc. Prowadzi własną działalność gospodarczą pod nazwą M-TMED – Działalność pogotowia ratunkowego, z którą wykonuje zabezpieczenia imprez, eventów i meczów młodzieży trenującej na Orliku Lubartów. Jego determinacja i zaangażowanie doprowadziły do zgłoszenia jego pomysłu na zakup i zamontowanie na terenie Miasta Lubartów trzech Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED) w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów na 2019 r. Akcja ma na celu ratowanie życia i zdrowia w nagłych sytuacjach. Projekt został pozytywnie oceniony przez mieszkańców miasta i wybrany do realizacji w 2019 r.