Wsparcie dla przedsiębiorców

Agencja Rozwoju Przemysłu  – Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie wspiera firmy z województwa lubelskiego i podkarpackiego.Na zainteresowanych czekają: pożyczki inwestycyjne, obrotowe, leasing,  faktoring, pomoc w działalności proeksportowej, pomoc w ramach Polityki Nowej Szansy dla firm pozostających w trudnej sytuacji;  produkty finansowe oferowane w ramach Tarczy Antykryzysowej, które stanowią pomoc w dobie pandemii koronawirusa, aż do momentu ustania jej negatywnych skutków.
Od 4 stycznia 2022 r. dostępny jest nowy rodzaj finansowania – Pożyczka Antyinflacyjna przeznaczona na łagodzenie negatywnych skutków inflacyjnych.
Pożyczka udzielana jest w:
– formule obrotowej przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej (finansowanie zwiększonych kosztów surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu)
–  w formule inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie dokończenia realizowanych inwestycji (finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji).
Na stronie internetowej: www.arp-tarcza.pl znajdują się informacje dotyczące wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej, dostępny jest link do złożenia wniosku a także komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku.
Komplet wniosków oraz potrzebnych informacji dla Pożyczki Antyinflacyjnej w standardowej ofercie dostępny jest pod linkiem: Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją EFG – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (arp.pl)<https://arp.pl/…/pozyczka-antyinflacyjna-z-gwarancja-efg/