Wspólne działanie dla małej ojczyzny w II LO

We wrześniu w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie rozpoczęły się działania wynikające z kontynuacji projektu „Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny”. Grupa 15 uczniów postanowiła bliżej przyjrzeć się tematowi roli tradycji, związanych z ludowością i kulturą ludową w kontekście naszej małej lokalnej społeczności.

Projekt „Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny”, realizowany z Fundacją Kultury Chrześcijańskiej Artos z Lublina, jest finansowany przez fundusze norweskie. Głównym celem całego projektu jest wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich na rzecz pielęgnowania lokalnej tradycji małej ojczyzny na terenie województwa lubelskiego w okresie 01.02.2021 – 31.03.2022.

Uczniowie II LO są już po cyklu spotkań z ekspertami, psychologiem i menadżerem projektu – Małgorzatą Zmysłowską i przygotowują się do wymyślenia i realizacji własnej inicjatywy, związanej z tematem projektu. Będą musieli przygotować swój projekt wraz z opracowaniem minibudżetu i planu wydania środków projektowych. Oprócz zdobycia wiedzy na tematy związane z naszą rodzimą tradycją, uczniowie korzystają z kreatywnych szkoleń przy pizzy oraz uczą się zarządzania projektem.

II LO