Wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne

W Lubartowskim Ośrodku Kultury 11 listopada zorganizowano dla mieszkańców miasta Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych. Wpisało się ono w cykl wydarzeń związanych z celebrowaniem Święta Niepodległości w Lubartowie. Wśród organizatorów byli m.in. Andrzej Zieliński, Jakub Wróblewski i Jerzy Zwoliński. Wystąpiła Męska Grupa Wokalna „Chórtownia”. Wspólne Śpiewanie było znakomitą okazją do przypomnienia znanych pieśni patriotycznych i przekazania młodszym pokoleniom naszego dziedzictwa kulturowego.

Red.