Wspólny System Segregacji Odpadów

OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU NA TERENIE ZKGZL ZACZNIE OBOWIĄZYWAĆ WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW (WSSO)

Od tego czasu odpady komunalne będą zbierane w podziale na cztery główne frakcje:

 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

 • PAPIER

 • SZKŁO

  BIO

+  :

 • POPIÓŁ
 • ODPADY ZMIESZANE

  ODPADY ZMIESZAN

Szczegółowy sposób segregacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19). Główna zasada Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) jest jedna – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne.

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do odpadów zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych). Godziny otwarcia PSZOK-ów można sprawdzić na stronie internetowej www.zwiazekgmin.lubartow.pl

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • butelki po napojach, kosmetykach i środkach czystości
 • plastikowe opakowania po żywności
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • folie i torebki z tworzyw sztucznych
 • puszki po napojach i konserwach
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
 • kalki technicznej
 • opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem
 • tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii
 • opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • opakowań po środkach ochrony roślin
 • butelek i pojemników z zawartością
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

PAPIER

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • gazety, czasopisma, książki. ulotki, zeszyty
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i podpasek
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

SZKŁO

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • butelki, słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach
 • ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki, fajansu, kryształów)
 • luster
 • szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości
 • szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone)
 • szyb samochodowych
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

ODPADY BIODEGRADOWALNE

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • resztek żywności pochodzenia zwierzęcego np. mięsa, kości, serów, wędlin
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY ZMIESZANE

Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

 • wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych
 • popiołu
 • gruzu
 • styropianu
 • kamieni
 • piachu
 • odpadów niebezpiecznych
 • leków
 • olejów silnikowych, smarów
 • opakowań po środkach toksycznych
 • odchodów zwierzęcych