Współpraca RCEZ Lubartów z PZL Świdnik

13 listopada podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, a Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku – PZL Świdnik.

Z ramienia Zakładów umowę podpisał Prezes Zarządu Jacek Libucha, a ze szkoły Dyrektor Dorota Bułgajewska- Muzyka.

Porozumienie o współpracy ma na celu zacieśnienie relacji pomiędzy RCEZ, a Zakładem oraz objęcie patronatem wybranych profili kształcenia, zwłaszcza tych, które są związane z mechaniką lotniczą. Projekt współpracy zakłada także program konferencji, szkoleń prowadzonych w szkole i praktyk zawodowych na terenie Zakładu oraz program stażowy w przemyśle lotniczym dla najzdolniejszych absolwentów RCEZ.

Podczas podpisania umowy obecni byli przedstawiciele obu partnerskich stron. Szkołę reprezentowali również wicedyrektor szkoły Eliza Gajownik, kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego Jarosław Lemieszek oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych Andrzej Rysiowski i Łukasz Najda wraz z przedstawicielami społeczności uczniowskiej klasa 5TEMa, w której uczniowie kształcą się w zawodach technik mechanik i technik elektronik.

RCEZ Lubartów