Współpraca RCEZ z PZL Świdnik

W ramach porozumienia zawartego pomiędzy PZL Świdnik, a RCEZ w Lubartowie pracownicy Zakładu dyrektor HR Lucyna Pasternak i p. Edyta Kępka pracownik działu zasobów ludzkich wzięli udział w spotkaniu z uczniami klas trzecich i czwartych technikum o profilu elektronicznym i mechanicznym. Głównym tematem spotkania było przybliżenie uczniom działalności i oferty firmy, która jest liderem na rynku firm produkujących śmigłowce dla lotnictwa i przedstawienie możliwości, jakie daje zatrudnienie w tej firmie. Oferta Zakładu obejmuje również organizację praktyk dla naszych uczniów, staży oraz możliwość podjęcia pracy w PZL  Świdnik dla absolwentów RCEZ. Młodzież uczestniczyła również w wycieczce programowej do Zakładów Lotniczych PZL- Świdnik. W pierwszym etapie wycieczki uczniowie zapoznali się z procedurą wejścia oraz zasadami BHP obowiązującymi na terenie zakładu pracy podczas jego zwiedzania oraz zostali wyposażeni w niezbędne środki ochrony.
W kolejnym etapie zwiedzania uczestnicy zobaczyli elementy produkcji poszczególnych detali, które wykonywały obrabiarki konwencjonalne jak i nowoczesne obrabiarki sterowane numerycznie. Ogromne zainteresowanie wśród uczniów wzbudziła możliwość obejrzenia z bliska różnych typów śmigłowców zarówno na halach produkcyjnych jak i remontowych. Uczniowie mieli możliwość uzyskania informacji technicznych „z pierwszej ręki”. Ponadto mieliśmy możliwość zapoznania się z organizacją pracy zakładu. Uczniowie zweryfikowali wiedzę teoretyczną zdobywaną na przedmiotach zawodowych w praktyce.

RCEZ Lubartów