Współpraca Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej z Politechniką Lubelską

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie to największa szkoła zawodowa w powiecie lubartowskim. To szkoła, która nieustannie poszerza swoją ofertę edukacyjną dbając o wszechstronny rozwój uczniów i kadry pedagogicznej. Z największą przyjemnością angażujemy się w działania w ramach popularyzacji nauki, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w sektorze edukacyjnym i na rynku pracy.

Taką inicjatywą jest udział w projekcie ,,Technika akademickie jako departamenty promocji nauki w otoczeniu społeczno-biznesowym”. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest Politechnika Lubelska, która współpracując z jednostkami edukacyjnymi  i przedsiębiorstwami, przy wsparciu ośrodków akademickich, pragnie promować naukę i innowacje technologiczne w sektorze gospodarczym. Działania partnerskie dotyczą inżynierii mechanicznej, budownictwa, automatyki, elektroniki i elektrotechniki. Jesteśmy jedną z sześciu szkół zawodowych województwa lubelskiego, które uprawnione są do udziału w programie.

Młodzież z technikum mechanicznego naszej szkoły 20 października 2022 roku uczestniczyła w spotkaniu z dr inż. Ireneuszem Zagórskim, adiunktem Politechniki Lubelskiej. Kolejne, przeznaczone dla uczniów  odbędzie się na Politechnice Lubelskiej 9 listopada. Koordynatorem szkolnym projektu jest dr inż. Katarzyna Biruk- Urban, nauczyciel akademicki i nauczyciel RCEZ  .

Zainteresowanie uczniów, ranga i znaczenie takich inicjatyw dla rozwoju osobistego i społeczno-gospodarczego, napawają nas nadzieją na efektywną współprace z projektodawcą i jednostkami zaangażowanymi w zaplanowane działania.

RCEZ