Wszyscy radni za decydowaniem o stawkach za śmieci

Radni chcą decydować o opłatach za gospodarowanie odpadami na terenie Lubartowa. Takie stanowisko przyjęli na sesji Rady Miasta.

Podczas wczorajszej sesji, 26 maja, radni z klubu PO wnioskowali o dołączenie pod obrady podjęcia „Stanowiska Rady Miasta Lubartów w sprawie ustalania metody oraz wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Lubartów”.

W głosowaniu za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad wstrzymali się od głosu radni z klubu Wspólny Lubartów. Ostatecznie podczas głosowania wszyscy obecni na sali radni (18) byli „za”. Wspomniane stanowisko dotyczy zmiany metody ustalania opłat za zagospodarowanie odpadami. Radni uważają, że to oni powinni decydować o opłatach, a nie Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej. Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki ma przygotować projekt zmian w statucie Związku. Stanowisko ma być przedstawione pozostałym członkom związku, z pozostałych gmin, aby wypracować wspólne rozwiązania.

Na najbliższej sesji Rady Miasta Lubartów ma być rozpatrywany projekt uchwały o zmianie Statutu Związku.

Jedno jest pewne na dziś – w radzie miejskiej jest więcej przeciwników niż zwolenników wyjścia Miasta Lubartów ze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej (o wyjście ze związku zabiegają radni Wspólnego Lubartowa).  Krytycznie o pomyśle wypowiedział się na wczorajszej konferencji prasowej Jakub Wróblewski, radny z klubu PO (o konferencji piszemy TUTAJ).

PeO, J.A.

ratusz_2