Wulkany i ludzie w II LO

„Wulkany i ludzie” to tytuł webinarium, w którym uczestniczyli uczniowie klasy I d z II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie wraz z wychowawcą – Katarzyną Płaszczewską. Spotkanie zostało zorganizowane 25 marca przez twórców projektu EDU-ARCTIC.PL, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG.

Prelekcję prowadził Julian Podgórski – doktorant w Zakładzie Badań Polarnych i Morskich Instytutu Geofizyki PAN, który przedstawił licealistom zagadnienie w kontekście mającego niedawno miejsce wybuchu wulkanu Fagradalsfjall, położonego w pobliżu stolicy Islandii- Reykjaviku.
Punktem wyjścia do rozważań nad związkiem wulkanów z życiem człowieka było omówienie mechanizmu działania wulkanu. Następnie prowadzący zajęcia opowiedział uczniom o „kraju wulkanów i jednego gejzeru” – czyli Islandii, którą cechuje bardzo wysoka aktywność wulkaniczna – oraz o wyspie wulkanicznej Surtsey i szczelinowej erupcji wulkanu Holuhraun, która miała miejsce w latach 2014-2015. Julian Podgórski zwrócił również uwagę na stratowulkan Eyjafjallajökull, który w 2010 r. wybuchł pod lodowcem, niosąc ogromną ilość pyłu i powodując w konsekwencji paraliż lotniczy w Europie. Podczas wykładu nie mogło zabraknąć znanej wszystkim historii wybuchu wulkanu Wezuwiusz we Włoszech w 79 r. n.e. Erupcja Wezuwiusza była tak nagła, niespodziewana i potężna, że zaskoczyła ludzi podczas ich codziennej pracy, przykrywając miasto Pompeje warstwą popiołu.
Uczniowie wysłuchali również opowieści o wybuchu wulkanu Santoryn na Morzu Śródziemnym, który uaktywnił się ok. 1600 r.p.n.e. i spowodował kryzys oraz upadek cywilizacji minojskiej. Co ciekawe, zagłada tej wyspy mogła być inspiracją do powstania legendy o Atlantydzie. Pracownik naukowy PAN-u szczególną uwagę poświęcił największej erupcji wulkanu, którą ludzie zarejestrowali i opisali – był to wulkan Tambora w Indonezji, którego wybuch w 1815r. doprowadził do wysadzenia części góry Tambora. Konsekwencje tej erupcji ciągnęły się przez wiele kolejnych lat – chmura pyłów obiegła świat i zmieniła kolor nieba, a ogromna ilość pyłu blokującego nasłonecznienie bezpośrednio przyczyniła się do ogromnych problemów w rolnictwie. Wystąpiła również zima wulkaniczna, która sprawiła, że w czerwcu w Stanach Zjednoczonych padał śnieg, a w Europie nastąpiła klęska głodu. Prelekcję wzbogaciły filmiki ukazujące przebieg erupcji wulkanicznych, dzięki czemu uczniowie mieli okazję śledzić erupcję wulkanu Geldingadalir: https://liblink.pl/SWBfezXd0F
Pod koniec wykładu uczestnicy spotkania mogli zadawać pytania, a następnie sprawdzić swoje wiadomości o wulkanach w teście przeprowadzonym na platformie Kahoot.
Podczas webinarium młodzież poznała osiem przykładów wulkanów, które odcisnęły swe piętno na życiu społeczności ludzkich – od nowych wysp powstających u wybrzeży Islandii do światowego ochłodzenia klimatu w XIX wieku. Dzięki wirtualnemu spotkaniu z pracownikiem naukowym PAN-u uczniowie pogłębili swoją wiedzę o funkcjonowaniu wulkanów i skutkach ich wybuchów oraz wynieśli cenne informacje, którą będą mogli wykorzystać m.in. na lekcjach geografii.

Zuzanna Tomasiak kl. I d