Wybierz się śladami Wyszyńskiego po lasach kozłowieckich

Szlak ma około 23 kilometrów długości i prowadzi od Kozłówki do Nasutowa. Większa część trasy biegnie po terenie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego i jego otulinie. Idąc nim możemy zachwycić się przyrodą i lepiej poznać kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Przewodnik „Śladami ks. Stefana Wyszyńskiego po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym” można dostać w Punkcie Informacji Turystycznej w Lubartowie. Publikacja wydana przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych zawiera opis szlaku oraz atrakcji, jakie można na nim spotkać. Są też cytaty z wypowiedzi Prymasa Tysiąclecia.

-Wędrując szlakiem warto rozważyć ich treść, gdyż w zamierzeniu twórców wędrówka szlakiem powinna być nie tylko marszem, ale i rodzajem wędrówki duchowej – czytamy w przewodniku.

Wędrówka śladami księdza Stefana Wyszyńskiego rozpoczyna się przy Pałacu Zamoyskich w Kozłówce, gdzie ksiądz Wyszyński przebywał w okresie okupacji niemieckiej od 1 sierpnia 1940 roku do 1 września 1941 roku. Okres jego pobytu tutaj wiąże się z postaciami Aleksandra i Jadwigi Zamoyskich. Wyszyński przyjechał na zaproszenie zakonnicy Joanny Lossow, która potrzebowała opiekuna duchowego dla swoich podopiecznych z Zakładu dla Ociemniałych w Laskach, które znalazły schronienie w gościnnych progach Zamoyskich.

W czasie pobytu w Kozłówce księdza Wyszyńskiego można było spotkać głównie w pomieszczeniach sąsiadujących z kaplicą pałacową, w której odprawiał msze. W 2000 roku na ścianie zewnętrznej kaplicy umieszczono popiersie Prymasa Tysiąclecia i tablicę pamiątkową. W roku 2016 udostępniono ekspozycję „Ksiądz Stefan Wyszyński w Kozłówce 1940-1941” usytuowaną w pokoju przy kaplicy pałacowej.

Na cmentarzu parafialnym w Kozłówce można obejrzeć neogotycką kaplicę grobową Anieli i Konstantego Zamoyskich, a w centrum miasteczka kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła z 1459 roku, należący do najstarszych w województwie lubelskim. W tym kościele przyszły prymas często bywał, wspomagając ówczesnego proboszcza w pracy duszpasterskiej.

Jak czytamy w przewodniku, z Kamionki droga prowadzi w pobliżu stawów przy pałacu w Samoklęskach, w granice Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego, do parkingu leśnego w Bratniku, i duktami leśnymi do wsi Dąbrówka, miejsca spacerów księdza Wyszyńskiego. Dalej, zagłębiając się w las pełen wiekowych dębów bezszypułkowych i starych sosen, przez utworzony na tym terenie rezerwat Kozie Góry, szlak dociera do leśnej osady Stary Tartak, z dawnym nadleśnictwem Zamoyskich. Stąd, po minięciu mostku na rzece Ciemiędze trasa zagłębia się w las, pełen saren, jeleni, danieli i łosi oraz wielu gatunków ptaków. Po wyjściu na leśne przedpole widać już wieś Nasutów. Zarówno w Nasutowie, siedzibie zarządu ordynacji, jak też w Starym Tartaku ksiądz Wyszyński odprawiał msze święte i nabożeństwa, także dla partyzantów.

Pomysł stworzenia szlaku narodził się na kanwie Akademii Kozłowieckiej organizowanej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, dokładnie od Marcina Sułka, ówczesnego przewodniczącego lubelskiego Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Cristiana”. Do realizacji tej idei dołączyło Muzeum Zamoyskich w Kozłowce i Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

(kw)