Wybory do Rady Seniorów

3 kwietnia odbędą się wybory do Rady Seniorów Miasta Lubartów (kadencja 2024-2028).

Kandydatem do Rady Seniorów może być ten, kto korzysta z pełni praw publicznych; stale zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Lubartów. Kandydatów na członków Rady Seniorów zgłaszają podmioty działające na rzecz osób starszych, w proporcji jeden kandydat na podmiot (potwierdzenie działania na rzecz osób starszych w statucie); grupa, co najmniej 30 seniorów zamieszkujących na terenie Miasta Lubartów.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 28 marca. Karty zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miasta Lubartów ul. Jana Pawła II 12 w godzinach 7:30 – 15:00.

Więcej informacji i dokumenty do pobrania na stronie www.lubartow.pl