Wybrali kandydatów do Rady Seniorów na nową kadencję

Wybory do nowej Rady Seniorów Miasta Lubartów na kadencję 2020-2024 odbyły się w ratuszu 3 lutego.

Przypominamy, kandydatem do Rady Seniorów Miasta Lubartów mógł być ten, kto korzysta z pełni praw publicznych; stale zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Lubartów. Kandydatów mogły zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych, w proporcji jeden kandydat na podmiot (potwierdzenie działania na rzecz osób starszych w statucie); grupa co najmniej 30 seniorów zamieszkujących na terenie Miasta Lubartów. Natomiast podmioty działające na rzecz osób starszych, ale liczące więcej niż 30 członków miały prawo zgłosić więcej kandydatów w proporcji jeden kandydat na 30 członków podmiotu zgłaszającego.

Głosować mogły osoby, które najpóźniej w dniu głosowania kończyły 60 lat. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania -5997, a liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania – 142. Wszystkie głosy były ważne. Do Rady Seniorów zgłoszono 12 kandydatów, a zostało wybranych 9 osób z największą liczbą głosów.
Wybranymi kandydatami zostali: Tadeusz Walkiewicz – 32 głosy; Halina Stanisławska – 25 głosów; Małgorzata Miler – 15 głosów; Lech Polak – 15 głosów; Krystyna Mikołajczak – 14 głosów; Jadwiga Wąsik – 11 głosów; Iwona Kirkiło – 10 głosów; Ryszard Misztal – 7 głosów; Elżbieta Łaskarzewska – 6 głosów.