Wybrali władze Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego

Walne Zebranie Członków Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego odbyło się w niedzielę 18 listopada, w ZS nr 2 przy ul. Chopina. Ponownie prezesem zarządu została Maria Kozioł.

Do wejścia w skład zarządu LTR pretendowało 15 osób. W głosowaniu (tajnym) wszyscy zostali przyjęci.

Nowy skład zarządu to: Janusz Bodziacki, Monika Bordzoł, Izabella Dybała, Michał Filipowicz, Maria Kozioł, Andrzej Majchrzak, Maria Malessa, Alicja Rokicka, Andrzej Sekuła, Ewa Sędzimierz, Sławecka Urszula, Joanna Smolarz, Grzegorz Szyszko, Zbigniew Zarzycki, Zofia Zdunek.
Zarząd wybrał prezesa i została nim na kolejną kadencję Maria Kozioł. Wybrano dwóch wiceprezesów: Janusza Bodziackiego i Zofię Zdunek. Skarbnikiem została Urszula Sławecka, księgową Maria Malessa, sekretarzem Izabella Dybała, przewodniczącą komisji rewizyjnej Kazimiera Goś.

 

Ponad 20 lat, to sporo – mówiła Maria Kozioł po tym jak ponownie powierzono jej funkcję prezesa LTR. – Ale ciągle mam w pamięci słowa Jana Pawła II, który powiedział, że każdy w życiu ma jakąś misję do spełnienia. Widocznie ja mam taką misję, jaką wy mnie obdarzyliście.

 

Na Walne Zebranie LTR w niedzielę 18 listopada przybyło ponad 100 członków LTR. Spotkanie poprowadził Grzegorz Szyszko wspólnie z Moniką Bordzoł. Protokolantkami były Alicja Rokicka, Ludmiła Romaneczko i Maria Malessa. W głosowaniu nad wyborem nowego zarządu wzięło udział 32 proc. uprawnionych do głosowania członków LTR.

Adam Banucha, Barbara Kurant i Andrzej Zdunek pracowali w komisji mandatowej.

W komisji skrutacyjnej Władysław Mikucewicz, Małgorzata Filip i Marta Migal.

W komisji uchwał i wniosków Ewa Sędzimierz, Małgorzata Sabat i Longin Tokarski.

 

Maria Kozioł przedstawiła dokonania Towarzystwa w ciągu 4 minionych lat.

A jest to przede wszystkim działalność wydawnicza, na którą składało się m.in. zbieranie i opracowywanie materiałów do wydawnictwa „Lubartów i Ziemia Lubartowska” (najbliższy rocznik ukaże się w 2013 roku). Jest to także organizacja wystaw czasowych wspólnie z Muzeum Regionalnym. LTR kontynuuje też tradycję sesji popularno-naukowych w lubartowskich szkołach. Organizuje i współorganizuje konkursy dla uczniów.

W ciągu minionych 4 lat LTR odnowiło zabytki kultury, we współfinansowaniu przez Urząd Miasta Lubartów. Wykonało m.in. renowację tablicy poświęconej Bolesławowi Prusowi przy ul. Lubelskiej 37. A także renowację 7 grobowców i pomników na cmentarzu parafialnym. Odrestaurowanymi od 2000 roku 12 grobowcami opiekują się regionaliści.

Prezes LTR przypomniała działania zarządu, które wiążą się z pamięcią o ludziach i historii, takie jak chociażby złożenie kwiatów na Zamku w Lublinie w rocznicę stracenia więźniów Zamku w przeddzień wigilii 1939 roku, wśród których był lubartowski starosta, Tadeusz Illukiewicz.

LTR wspólnie z Muzeum Regionalnym zajęło się też sprawą oznakowania i uporządkowania kwatery wojskowej z I Wojny Światowej na lubartowskim cmentarzu parafialnym. – Do końca listopada br. wszystkie ustalone prace zostaną wykonane – powiedziała Maria Kozioł.

W 2011 roku wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej i Muzeum Regionalnym, LTR wystąpiło do burmistrza Lubartowa z wnioskiem o upamiętnienie żołnierzy AK i 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, walczących także na Ziemi Lubartowskiej. W ślad za wnioskiem powstał społeczny komitet i prowadzi prace zmierzające do realizacji tego wniosku. Na wnioski LTR w okresie 4-letniej kadencji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał nagrodę pieniężną dla Zespołu Folklorystycznego z Rozkopaczewa, obchodzącego wówczas 45-lecie działalności. W 2011 roku tenże minister na wniosek LTR odznaczył długoletnią twórczynię ludową Helenę Kołodziejową z Wielkolasu. Także na wniosek LTR Marszałek Województwa Lubelskiego w 2011 przyznał nagrodę rzeczową dla Zespołu Śpiewaczego z Ostrówka, świętującego wówczas 35-lecie działalności. LTR jest także wnioskodawcą przyznania nagród Burmistrza Miasta Lubartów oraz Złotych Talentów Starosty Lubartowskiego.

Zarząd LTR składa też wnioski o nazewnictwo placów i ulic dla upamiętniania zasłużonych Lubartowian. Ponadto Towarzystwo wykonało dokumentacje zabytkowych grobowców (pomógł przy tym społecznie fotografik Paweł Miduch).

LTR udziela pomocy merytorycznej zespołom artystycznym działającym na terenie powiatu. Udostępnia także swój księgozbiór studentom. Jego przedstawiciele działają w komisjach (przeglądy twórczości folklorystycznej, ocena wieńców dożynkowych).

 

 

Do LTR należy obecnie 323 członków

Towarzystwo ma też długoletnich członków zbiorowych: Cech Rzemiosł Różnych od 1977 roku, Solbet S.A. również od 1977 roku, Społem PSS „Jedność” od 1978 roku, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej od 1984 r., Powiatowe Koło Pszczelarzy od 1994 roku, Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej od 1996 roku, Zespół Śpiewaczy „Ostrowianki” z Ostrówka od 1997 r. Służą oni różnorodną pomocą. Podobnie jak członkowie indywidualni, którzy wspierają działalność w pilnych potrzebach, bezinteresownie.

Szczególnie dziękuję tym osobom, a są to – Arkadiusz Derecki, Halina Góźdź, Alfred Kędziora, Zbigniew Skrzypek, Sławomir Siwek, Wojciech Trykacz oraz wielu wolontariuszy w dwóch kwestach – powiedziała prezes LTR. – Mamy też sponsorów wspomagających nasze wydawnictwa, od lat największą pomoc finansową otrzymujemy od samorządu Miasta Lubartów. Dziękujemy za wsparcie miejscowym parafiom, szkołom, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Muzeum Regionalnemu, Lubartowskiemu Ośrodkowi Kultury, Powiatowemu Młodzieżowemu Domowi Kultry, mediom lokalnym. Imiennie chcę podziękować prezesowi Banku Spółdzielczego Władysławowi Mikucewiczowi. Szczególnie dziękuję też Annie Wójtowicz, dyrektor Zespołu Szkół im. ks. Pawła Karola Sanguszki, która po raz drugi przyjmuje nas w czasie walnego zebrania.

 

Aleksandra Jędryszka

foto: Aleksandra Jędryszka, Stanisław Krzemiński