Wybrane i realizowane, czyli Budżet Obywatelski 2019

Święto Roweru, przebudowa ul. 1 Maja i remont parkingu wraz z drogą wewnętrzną na osiedlu Garbarskim. To trzy inwestycje z budżetu obywatelskiego 2019, które zostały wybrane do realizacji. Dwie z nich już zostały wykonane. Jedna zakończy się lada dzień.

Od kilku tygodni do naszej Redakcji zgłaszają się Czytelnicy. Pytają o to, na jakim etapie jest realizacja budżetu obywatelskiego za 2019 rok. – Często się nad tym zastanawiam, ponieważ nie brakuje głosów, że nie jest realizowany. Często słychać to szczególnie w pewnych mediach – zastanawia się pan Jerzy, mieszkaniec bloków przy ul. 1 Maja. – Ja i moi sąsiedzi mamy inne odczucie, patrząc na to, co dzieje się za naszymi oknami – dodaje.

Spieszymy z wyjaśnieniem. W budżecie obywatelskim w 2019 roku mieszkańcy wybrali trzy projekty do realizacji. Było to XXVI Święto Roweru, Kompleksowy remont odcinka ulicy 1 Maja wraz z chodnikami i Przebudowa ulicy wewnętrznej na osiedlu 3 Maja pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich, a ul. J. Słowackiego wraz z montażem defibrylatorów.

 XXVI Święto Roweru odbyło się 26 czerwca i wzięło w nim udział prawie 13 tysięcy osób. To sztandarowa impreza miejska, która od lat cieszy się ogromną popularnością i na stałe wpisała się do kalendarza eventów.

Kolejny projekt to przebudowa ul. 1 Maja. Od kilkunastu dni pracuje tam ciężki sprzęt. W efekcie wyremontowana zostanie nawierzchnia drogi. Zmieni się też organizacja ruchu. Wykonawca, którym jest PRD Lubartów, wyznaczy miejsca postojowe równolegle po stronie budynków wielorodzinnych. Wyremontowane zostaną także chodniki. Inwestycja, której zakończenie planowane jest jeszcze w grudniu, ma zwiększyć bezpieczeństwo w tym rejonie.

Ostatnią wybraną w 2019 roku inwestycją w budżecie obywatelskim była przebudowa parkingu i drogi na osiedlu Garbarskim wraz z instalacją defibrylatorów. Zgodnie z projektem wykonana została nowa nawierzchnia bitumiczna drogi oraz parking dla aut osobowych z płyt ażurowych. Ta część inwestycji zakończyła się we wrześniu. Niebawem wyłoniony wykonawca zamontuje defibrylatory.

Cieszę się z każdego z tych projektów, ponieważ każdy jest tak samo ważny dla mieszkańców. Udało się nam zrealizować również kilka inwestycji z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego. Mam tu na myśli boisko przy ul. Batalionów Chłopskich czy parking przy ul. Popiełuszki. To całkowicie przeczy tezom, że budżet obywatelski w Lubartowie nie jest realizowany – mówi Krzysztof Paśnik, burmistrz Lubartowa.

Co do innych inwestycji. Plac zabaw przy ul. Szaniawskiego będzie realizowany w przyszłym roku, ponieważ wykonawca odstąpił od umowy z przyczyn leżących po jego stronie. Firma, która wygrała postępowanie, nie wywiązała się z umowy. W związku z tym Urząd Miasta Lubartów będzie dochodził swoich praw zgodnie z zapisami zawartymi w umowie. Kolejne przetargi nie wyłoniły oferenta, stąd decyzja o przesunięciu inwestycji na kolejny rok budżetowy 2020.

A co z bezpiecznymi przejściami, które również były zgłaszane w budżecie obywatelskim?

Patrząc na to, jak ważny jest budżet obywatelski dla obecnego burmistrza oraz jak skutecznie są realizowane inwestycje z tego roku oraz z lat ubiegłych, jestem przekonany, że w przyszłym roku bezpieczne przejścia powstaną. Inwestycja została przesunięta ze względu na prace związane z budową ścieżek rowerowych i jest zaplanowana na przyszły rok. Niektóre media w mieście interesują się tematem, ale tylko po to, by budować atmosferę niepokoju, że „bezpieczne przejścia” nie powstaną. To przysłowiowe wkładanie kija w mrowisko i próba konfliktowania środowiska. Żaden przekaz nie zmieni tego, że budżet obywatelski jest i będzie realizowany i mieszkańcy doskonale o tym wiedzą – mówi Artur Kuśmierzak, autor projektu bezpiecznych przejść, który to projekt poparło 663 mieszkańców Lubartowa.  

Red.