Wybrano nowe władze MKTR Relaks

Walne Zebranie członków Miejskiego Koła Turystyki Rowerowej Relaks zorganizowano 11 marca w gościnnych progach II LO w Lubartowie.

W zebraniu uczestniczył burmistrz miasta Lubartów Krzysztof Paśnik, który w ciepłych słowach podziękował za bardzo aktywną pracę stowarzyszenia na rzecz miasta i jego mieszkańców. Podkreślił, że pomimo tak trudnego okresu epidemii odbywały się liczne wydarzenia, sportowe, kulturalne, organizowano wiele rajdów rowerowych. Burmistrz zapewnił zebranych o dalszej pomocy dla Relaksu w formie dotacji. Kilkunastu członków Relaksu zostało wyróżnionych za dotychczasową pracę. Szczególne podziękowanie otrzymał Tadeusz Mróz , który przez 20 lat pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Następnym punktem zebrania było przedstawienie sprawozdania merytorycznego, finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Po wysłuchaniu tych sprawozdań odbyło się głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu, które Zarząd otrzymał jednogłośnie. Walne Zebranie dokonało wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W skład Zarządu weszli: Bogdan Mileszczyk – prezes,  Ryszard Pacuła- vice prezes, Jarosław Krupka- sekretarz, Zbigniew Węgrzyn – skarbnik,  Helena Wójcik -kronikarz, Teresa Psuj- członek, Ewa Kruczek –członek. W skład Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: Stanisław Krzemiński – przewodniczący,  Jagoda Kuzioła – członek, Jan Matczuk – członek. Na zebraniu zaakceptowano również plan zamierzeń koła na 2022 rok, z którym można się zapoznać na stronie www.mktr.relaks.com.

Ostatnim punktem zebrania była omawiana pomoc naszym partnerom rowerowym z klubu „Koleso Witrow” ze Lwowa. Na ten cel przeznaczono ze skromnych zasobów stowarzyszenia 1000 zł i ponad 1000 zł ze spontanicznej zbiórki. Za te pieniądze będą zakupione (zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez prezesa zaprzyjaźnionego z Relaksem koła ze Lwowa Aleksandra Miakuszko) koce, śpiwory,materiał na nosze, materiały opatrunkowe. Ponadto został utworzony punkt zbiórki darów przy ul.Chopina na posesji nr 2a w Lubartowie. Każdy, kto ma wymienione wyżej przedmioty bądź artykuły i chce się włączyć w naszą akcję może niezwłocznie je udostępnić. Sprawę traktujemy jako bardzo pilną.

Miejskie Koło Turystyki Rowerowej Relaks zaprasza w najbliższą sobotę 19 marca na XXV Rajd Rowerowy pod nazwą Powitanie Wiosny z udziałem gości z Litwy i Ukrainy. Wyjazd nastąpi z placu przed Ratuszem o godzinie 11.00.

TM