Wybrano projekty do budżetu obywatelskiego. Głosowanie przez trzy dni

24, 25, 26 lutego mieszkańcy Lubartowa będą mogli głosować nad 14 projektami do budżetu obywatelskiego.

Przypominamy, że głosowanie będzie miało miejsce w Urzędzie Miasta Lubartów, sala nr 10 w godzinach od 8.00 do 20.00.

Pieniądze przeznaczone na realizację projektów w ramach BO w 2019 roku to 886 tysięcy złotych. Weryfikacji zgłoszonych projektów 24 stycznia dokonał Zespół do spraw Budżetu Obywatelskiego. W jego skład weszli: Grabek Ewa, Gregorowicz Grzegorz, Mazur Renata, Meksuła Grażyna, Mikołajczak Krystyna, Stępiński Radosław, Tarnowski Mariusz, Tomasiak Jacek i Wróblewski Jakub. Przewodniczącym zespołu został Grzegorz Gregorowicz.

Do realizacji wybrano 14 projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców miasta.

BUDŻET OBYWATELSKI 2019

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza miasta Lubartów Nr VIII/28/2019 z dnia 8 stycznia 2019r. głosowanie nad projektami zgłoszonymi przez mieszkańców miasta Lubartów do Budżetu Obywatelskiego 2019 roku odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 w sali nr 10 w dniach:

24 lutego 2019 roku w godzinach 800 – 2000

25 lutego 2019 roku w godzinach 800 – 2000

26 lutego 2019 roku w godzinach 800 – 2000

W głosowaniu może brać udział każdy mieszkaniec Gminy Miasto Lubartów stale zamieszkały na jej terenie, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat.

Na karcie do głosowania będą umieszczone projekty zarekomendowane pozytywnie przez Burmistrza Miasta oraz przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Projekty będą umieszczone na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” przy wybranych projektach na karcie do głosowania. Głosujący może wybrać maksymalnie 3 projekty.

Głos jest nieważny, gdy głosujący nie zaznaczy znakiem „X” żadnego projektu lub zaznaczy znakiem „X” więcej niż 3 projekty.

Do realizacji zostaną zakwalifikowane projekty, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski w 2019r. (886 000 zł).

Jeżeli dwa lub więcej projektów uzyska taką samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście zadecyduje publiczne losowanie.

Uwaga!

Przed otrzymaniem karty do głosowania, głosujący zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.

Lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców:

 1. Budowa chodnika – kontynuacja – dokończenie

(Dokończenie budowy chodnika przy ul. Zielonej. Szacowany koszt ok. 4 000 zł)

 1. Budowa Miejskiej Tężni Solankowej

(Budowa tężni solankowej w okolicy parku miejskiego ze spływającą wewnątrz solanką wytwarzającą przyjazny mikroklimat. Szacowany koszt 280 000 zł)

 1. Kompleksowy remont odcinka ulicy 1-go Maja wraz z chodnikami

(Remont nawierzchni drogi asfaltowej ze zmianą organizacji ruchu i wyznaczeniem miejsc postojowych po stronie budynków wielorodzinnych. Szacowany koszt 400 000 zł)

 1. L’ART Festiwal

(Jubileuszowa edycja festiwalu sztuki organizowanego cyklicznie w ostatni weekend sierpnia. Szacunkowy koszt ok. 70 000 zł)

 1. Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Szaniawskiego

(Rewitalizacja placu zabaw dla dzieci z wykonaniem ogrodzenia i cięciami sanitarnymi drzew. Szacunkowy koszt 62 000 zł)

 1. Odbudowa Miejskiej Pompy Wodnej

(Naprawa i odbudowa pompy wodnej zlokalizowanej na ul. Jana Pawła II oraz rewitalizacja jej najbliższego otoczenia. Szacunkowy koszt 15 000 zł)

 1. OPEN RAP FESTIVAL

(Zaproszenie na festiwal 6 gwiazd polskiej sceny RAP. Szacunkowy koszt 200 000 zł)

 1. Operacja „Powrót do gniazda”

(Stworzenie wystawy upamiętniającej funkcjonowanie zakładu Unitra Lubartów w Muzeum Ziemi Lubartowskiej. Szacunkowy koszt 30 000 zł)

 1. Projekt wykonania lekkiego zadaszenia schodów wejściowych do Punktu Interwencji Kryzysowej i siedziby Stowarzyszenia Klub Abstynenta Nadzieja (Wykonanie wiatrołapu i lekkiego zadaszenia wejścia do siedziby Stowarzyszenia z remontem schodów. Szacunkowy koszt 30 000 zł)

 2. Przebudowa ulicy wewnętrznej na osiedlu 3 Maja pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich a ul. J. Słowackiego oraz cenne życie czyli zakup defibrylatorów

(Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej i miejsc postojowych z płyt ażurowych. Instalacja defibrylatorów (w okolicy Lubelskiej 30A i Lubelskiej 95). Szacunkowy koszt 120 000 zł)

 1. Psistanek Łąkowa”

(Stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla psów i ich właścicieli. Umieszczenie urządzeń kompozytowych do zabawy i tresury dla psów oraz ławki dla ich właścicieli. Ustawienie śmietników i koszy na psie odchody. Szacunkowy koszt 180 000 zł)

 1. Samoobsługowe rowerowe stacje naprawcze

(Utworzenie trzech miejsc, w których będzie można naprawić swój rower /w okolicach: Urzędu Miasta, II LO, skrzyżowanie ulic Chopina i Słowackiego/. Szacunkowy koszt 20 000 zł)

 1. Wykonanie nawierzchni utwardzonej na Osiedlu Szaniawskiego

(Wykonanie nawierzchni na istniejącej drodze, przez położenie betonowych krawężników i betonowej kostki brukowej. Szacunkowy koszt 90 000 zł)

 1. XXVI Święto Roweru

(organizacja w dniu 23 czerwca 2019r. XXVI edycji Święta Roweru. Szacunkowy koszt 140 000 zł)

Ze szczegółami projektów zgłoszonych przez mieszkańców można zapoznać się w Urzędzie Miasta Lubartów, pokój nr 206, jak również na stronie www.lubartow.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2019.