Wybrano radnych do komisji ds. Budżetu Obywatelskiego

Podczas zdalnej sesji Rady Miasta Lubartów 10 maja wybrano trzy osoby spośród radnych do zespołu do spraw Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów.  W skład tej komisji weszli: Jacek Bednarski, Grzegorz Siwek, Anna Kuszner.

Przypominamy, że komisję tworzy  trzech przedstawicieli wskazanych przez Burmistrza Miasta Lubartów, trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz trzech radnych wskazanych przez Radę Miasta.