Wybrano wykonawcę fotowoltaiki na SP3

Firmy zaoferowały wykonanie zamówienia za cenę od ok. 125 do 191 tys. zł. Kwota, jaką ratusz przeznaczył na to zadanie, wynosi  163 098 zł brutto. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Adviser Solutions Polska S.A z Lublina.

SC

SP3