Wybrano wykonawcę przebudowy ulicy Reja

Postępowanie przetargowe na „Przebudowę ulicy Reja w Lubartowie etap I” zostało rozstrzygnięte 8 czerwca. Jako najkorzystniejszą ofertę Urząd Miasta Lubartów wybrał złożoną przez firmę Art- Bruk Monika Chołody z Miłocina za kwotę 162 tysięcy złotych.

Przypominamy, że przebudowa ulicy Reja to długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja. W pierwszym etapie nawierzchnia ulicy będzie wymieniona na kostkę betonową. Zostanie przebudowane ponad 400 metrów drogi o szerokości od 3,5 do 6 metrów wraz z krawężnikami i blisko 70 metrów chodnika.

Sylwia Cichoń