Wybuch gazu w domu w Lubartowie

Oficer Prasowy Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie informuje, że w okresie od dnia 22.03. do dnia 28.03. na terenie chronionym przez komendę powstały 22 zdarzenia, w tym 8 pożarów oraz 14 miejscowych zagrożeń.

W dniu 28 marca o godz. 2310 do Stanowiska Kierowania KP PSP w Lubartowie wpłynęło zgłoszenie o wybuchu gazu w budynku mieszkalnym w miejscowości Lubartów. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów straży pożarnej okazało się, że w wyniku wybuchu gazu propan butan doszło do zawalenia się budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednokondygnacyjnego. Dwie ściany uległy przewróceniu się na zewnątrz obiektu, strop wraz z dachem runą do wnętrza. Sąsiedzi poinformowali kierującego działaniem ratowniczym, że w zawalisku znajduje się uwięziony mężczyzna w wieku 76 lat. Zabezpieczono miejsce zdarzenia oraz odłączono dopływ energii elektrycznej. Zlokalizowano mężczyznę, który znajdował się w jednym z pomieszczeń, jednocześnie wyniesiono zakręconą butlę z gazem propan-butan. Mężczyzna miał zakleszczoną prawą nogę przez zawalony strop. Przy pomocy narzędzi hydraulicznych uniesiono strop, uwalniając poszkodowanego. Następnie ewakuowano mężczyznę na noszach typu deska i przekazano ZRM.
Dalsze działania polegały na przeszukaniu zawaliska. W trakcie tych działań odnaleziono częściowo przysypanego psa, którego ewakuowano i przekazano pod opiekę sąsiadów.

Przeprowadzono prace rozbiórkowe i odgruzowano zawalone elementy konstrukcyjne obiektu. Dokonano kolejnego przeszukania pomieszczeń – działania nie wykazały obecności innych osób poszkodowanych.

W działaniach udział brały 4 zastępy z KP PSP w Lubartowie, 1 zastąp z OSP Wólce Rokickiej i 1 zastąp z OSP Brzeziny, Policja, ZRM oraz Pogotowie Energetyczne.