Wychowały dzieci, dostają Mama4+

Świadczenie Mama4+ ma już dwa lata. Dla ponad siedmiuset mieszkanek województwa lubelskiego jest w zasadzie jedynym stałym źródłem dochodu.

Mama4+ działa od 1 marca 2019 roku. To potoczna nazwa rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego finansowanego z budżetu państwa. Dostają je kobiety, które skończyły 60 lat, ale nie wypracowały sobie emerytury, bo poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci.

Pełne Mama4+ wynosi tyle co emerytura minimalna, czyli obecnie 1250,88 zł brutto. Taką kwotę dostają osoby, które nie mają żadnej emerytury lub renty. W województwie lubelskim Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca 750 pełnych świadczeń rodzicielskich. Natomiast osoba, która ma niską emeryturę lub rentę, może liczyć na rodzicielskie świadczenie uzupełniające pomniejszone zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Mama4+ stanowi wtedy uzupełnienie emerytury lub renty do kwoty 1250,88 zł. W województwie lubelskim takie uzupełnienie otrzymuje z ZUS około 1,6 tys. osób, a jego przeciętna wysokość to 325 zł.

Zdecydowana większość uprawnionych ma od 60 do 69 lat i wychowała dokładnie czwórkę dzieci. Wśród pobierających świadczenie jest również kilkadziesiąt pań, które mają więcej niż dziewięcioro potomków, rekordzistki – aż siedemnastu.

Mama4+ w wyjątkowych przypadkach otrzymują także panowie, gdy to oni byli odpowiedzialni za wychowanie dzieci i ukończyli 65 lat. W województwie lubelskim takich mężczyzn jest kilkunastu.

Warto pamiętać, że prawo do Mama4+ zależy od dochodów. Świadczenie przysługuje rodzicowi tylko wtedy, gdy nie ma on dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. – Niestety zdarza się, że osoby otrzymujące to świadczenie zatajają przed nami informację, że podjęły pracę i osiągają dodatkowe dochody albo zapominają to zgłosić. Lepiej informować nas o każdej takiej zmianie w sytuacji finansowej na bieżąco, żeby uniknąć odsetek od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia – przypomina Barbara Tylenda z Oddziału ZUS w Lublinie. Osoba pobierająca Mama4+ musi też poinformować instytucję wypłacającą świadczenie o innych zmianach w życiu, np. wyjeździe na stałe za granicę, uzyskaniu prawa do innego świadczenia, czy pobycie w areszcie. Prawo do przyznawania i wypłaty Mama4+ ma także Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Małgorzata Korba