Wyjątkowy bal

20 lutego stołówka ZS w Ostrowie Lubelskim po raz dziesiąty zamieniła się w salę balową. Ponad 200 osób z 17 placówek pomocy społecznej województwa lubelskiego, przedstawiciele władz samorządowych, oświatowych, instytucji kultury, inwestorzy, sponsorzy przybyli na bal.

Był to jednak bal nad bale, inny niż poprzednie. Został połączony z uroczystością otwarcia stołówki po remoncie i modernizacji, więc tym razem w roli gospodarzy wystąpili: Tadeusz Fituch – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej, Krzysztof Wąsala – Dyrektor Zespołu Szkół i Grażyna Kosmala – Prezes Stowarzyszenia „Nasz Dom” w Ostrowie Lubelskim. Spotkanie otworzył dyrektor DPS w Ostrowie Lubelskim, Tadeusz Fituch, witając serdecznie wszystkich gości i dziękując licznym sponsorom, bez wsparcia których trudno byłoby zorganizować bal. Bal, który stał się już tradycją. Następnie głos zabrał pan Krzysztof Wąsala – dyrektor ZS, przybliżając historię projektu i realizacji modernizacji stołówki i kuchni szkolnej. Równocześnie podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji. Grażyna Kosmala podziękowała sponsorom balu oraz wolontariuszom z Koła Wolontariatu działającego przy ZS w Ostrowie Lubelskim pod opieką Ewy Bunia, którzy jak co roku stawili się aktywni i chętni do pomocy osobom niepełnosprawnym. Gospodarze przygotowali wiele atrakcji i niespodzianek. Jedną z nich była inscenizacja kabaretowo-muzyczna w wykonaniu połączonych „sił” artystycznych młodzieży z ZS i podopiecznych DPS przygotowanych przez: Marzenę Walenciuk i Marzannę Choduń. Prezentacja w zabawny sposób przedstawiała „wczoraj-dziś-jutro” stołówki szkolnej. Trzeba przyznać, że artyści spisali się  znakomicie i zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Po uroczystościach i obiedzie rozpoczęła się huczna zabawa, której właściwą oprawę zapewnił zespół muzyczny HAVANA. Muzyka wyzwoliła wiele radości wśród uczestników zabawy, a żywiołowe wykonanie dostarczyło uczestnikom energii do dalszych tańców.
Wyrazy podziękowania należą się organizatorom oraz sponsorom, dzięki którym można było przygotować obfity poczęstunek. Szczególne podziękowania dla: Firmy MEDICUS z Lublina, Banku Spółdzielczego z Lubartowa, Pana Jakuba Podlodowskiego – TZMO, Ciastkarni Pani Elżbiety Caban z Leonowa, Firmy STELLA PACK z Lubartowa, Firmy DYSPOL z Dysa, Masarni Państwa Harasimów z Ostrowa Lubelskiego, Firmy MAZPOL z Lubartowa, Pana Dariusza Karwata – Sklep „DARIO” w Lubartowie, Pana Artura Malugi – Firma BIG MACHINERY, Państwa Jadwigi i Eugeniusza Turowskich z Lubartowa, Pani Marii Mazurek z Lubartowa, Pana Sławomira Ziębowicza z Lubartowa,  Pana Jarosława Malugi z  Lubartowa, Pana Roberta Jeduta –  Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Lubartowie, Pana Pawła Wielgosza – Gospodarstwo Rybackie  w Jedlance, Pana Henryka Goławskiego – GS „Sch” w Ostrowie Lubelskim.

Materiał DPS w Ostrowie Lubelskim
gazeta gazeta1 gazeta4 gazeta5 gazeta6 gazeta7 gazeta9 gazeta10 gazeta12 gazeta13 gazeta14