Wykryto ptasią grypę w powiecie lubartowskim

Na terenie powiatu lubartowskiego ( w gminie Uścimów) wykryto wirus ptasiej grypy. Jak informuje Państwowa Inspekcja Sanitarna wirus H5N8 należy do szczepów zjadliwych dla ptaków, ale stwarza niewielkie zagrożenie dla człowieka. 

Z uwagi na możliwość zakażenia biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad higieny przy kontakcie z surowym mięsem.W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 1 stycznia 2020 roku Wojewoda Lubelski wydał Rozporządzenie Nr 1 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów lubartowskiego, łęczyńskiego i parczewskiego.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna dotycząca ptasiej grypy zawarta jest w publikacji pt. „Avian influenza overview February-August 2019” dostępnej na stronie internetowej www.efsa.europa.eu/efsajournal.
Ptasia grypa to ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków, wywołana przez typ A wirusa grypy. Naturalnym gospodarzem wirusów grypy ptaków jest drób i dzikie ptactwo.

Główną drogą zakażenia jest transmisja wirusa z drobiu na człowieka, w niemal wszystkich przypadkach podczas bliskiego, bezpośredniego kontaktu z zakażonymi zwierzętami. Bezpośredni kontakt oznacza przenoszenie lub przebywanie w odległości do 1 metra od ptaków, bądź też ich odchodów (ptaki wydalają wirusa z kałem). Do zakażenia może również dojść w przypadku kontaktu z odchodami i wydzielinami drobiu oraz powierzchniami nimi zanieczyszczonymi, a także z surowym mięsem, pozyskanym poza nadzorem weterynaryjnym. Podczas uboju, patroszenia i porcjowania mięsa należy przestrzegać podstawowych zasad higieny.

Wirus ptasiej grypy przenoszony jest sporadycznie na ludzi poprzez bliski kontakt z ptakami, w tym drobiem. Z dostępnych danych wynika, że do chwili obecnej odnotowywano sporadyczne przypadki zachorowań u ludzi z powodu zakażenia grypy ptaków do których dochodzi najczęściej w wyniku bliskiego kontaktu ludzi z chorym i martwym drobiem. Dotychczasowe dane z dochodzeń epidemiologicznych nie potwierdzają łatwej transmisji wirusa z człowieka na człowieka. Zachorowania występują w Afryce i Azji. Do tej pory nie stwierdzono zachorowań ludzi z powodu zakażenia wirusem grypy ptaków w Europie. Ryzyko zakażenia człowieka nadal określane jest, jako niskie i występuje przede wszystkim w krajach, w których stwierdzono utrzymujące się krążenie wirusa w populacji drobiu. Dotychczas nie odnotowano zakażenia ludzi wirusem grypy ptaków drogą pokarmową.

Wirus ginie w temperaturze 70 °C. W zbiornikach wodnych, często zakażonych przez ptaki wodne, wirus zachowuje zakaźność przez 4 dni w 22 °C i ponad 30 dni w 0 °C.

U ludzi, wirus ptasiej grypy wywołuje objawy podobne do tych spowodowanych zwykłą grypą tj.: gorączka, kaszel, ból gardła, bóle mięśni, stawów, zapalenie spojówek, ataksja. W ciężkich przypadkach może także powodować problemy z oddychaniem oraz prowadzić do zapalenia płuc. Jedyną skuteczną metodą zapobiegania grypie u ludzi jest szczepienie ochronne przeciwko grypie sezonowej. Odporność po szczepieniu pojawia się w okresie ok. 2 tygodni od podania szczepionki.