Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim

Znane są wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim 2023. Głosowanie odbyło się 25 i 26 września. Liczba uprawnionych do głosowania to 20 858 osób. Aby głosowanie uznane było za ważne, liczba uprawnionych do głosowania powinna przekroczyć 7%, czyli głos oddać powinno 1461 osób. W głosowaniu wzięła udział mniejsza liczba osób – 1153 osoby.

Przypominamy, że można było głosować na 4 projekty, a pula przeznaczona na Budżet Obywatelski wynosiła 420 tysięcy złotych. Głosowanie było stacjonarne i elektroniczne.

W głosowaniu stacjonarnym wydano 149 kart do głosowania. Liczba ważnych głosów na zgłoszone projekty – 304, 1 głos nieważny (można było głosować maksymalnie na trzy projekty).

Liczba osób głosujących elektronicznie – 1004, liczba głosów oddanych na projekty – 1944.

Liczba głosów na projekty:

XXIX Święto Roweru. Liczba głosów papierowych – 89, liczba głosów internetowych – 452, liczba głosów ogółem – 541

Budowa 14 stoisk handlowych na placu przed ratuszem: Liczba głosów papierowych – 97, liczba głosów internetowych – 544, liczba głosów ogółem – 641

Budowa placu zabaw w parku miejskim. Liczba głosów papierowych – 98, liczba głosów internetowych – 596, liczba głosów ogółem – 694

Psistanek Łąkowa. Liczba głosów papierowych – 20, liczba głosów internetowych – 352, liczba głosów ogółem – 372.