Wypłaty „żłobkowego” ruszą 20 maja

Dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, to nowe świadczenie. Pierwsze wypłaty ruszają zgodnie z planem 20 maja.

W przeciwieństwie do pozostałych świadczeń rodzinnych „żłobkowe” nie trafia bezpośrednio do rodziców, tylko na rachunek bankowy placówki prowadzącej opiekę. Pieniądze wpłyną więc na konto podmiotu, który prowadzi żłobek lub klub dziecięcy albo zatrudnia dziennego opiekuna. Jeśli dzienny opiekun prowadzi własną działalność, to pieniądze trafią na jego rachunek. Na tej podstawie placówka opieki obniży opłatę, którą ponosi rodzic.

Zgodnie z przepisami Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przekazywał dofinansowanie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Pierwsze przelewy trafią więc do placówek 20 maja. Jeśli we wniosku rodzica były błędy, które wymagają indywidualnego wyjaśnienia, to pierwsza wypłata może się przesunąć na czerwiec. Rodzice będą mogli sprawdzić informację o przyznaniu żłobkowego na swoim profilu w Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Dostaną też w tej sprawie maila.

Dofinansowanie wynosi do 400 zł miesięcznie, nie więcej niż faktyczna opłata za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dopłata nie obejmuje wyżywienia. Żłobkowe nie przysługuje w czasie, gdy rodzic ma prawo na to samo dziecko do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Dofinansowanie przysługuje od kwietnia tego roku. Jeśli dziecko zaczęło uczęszczać do placówki opieki wcześniej, to „żłobkowe” będzie należało się rodzicowi także wstecz – najwcześniej od stycznia 2022 roku. W takiej sytuacji ZUS prześle do żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna również wyrównanie za poprzednie miesiące.

Wnioski o dofinansowanie są tylko elektroniczne. Można je przesłać za pomocą bankowości internetowej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub portalu Empatia. Ze żłobkowego można korzystać w placówkach wpisanych do rejestru Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (rejestr żłobków i klubów dziecięcych, wykaz dziennych opiekunów).

Małgorzata Korba

rzecznik ZUS w województwie lubelskim